METROPOLITANA BARCELONA, COMUNICATS 
Després de la denúncia de SAP-FEPOL s’ampliaran les dependències de mossos al Palau 
El Departament de Presidència ampliarà l'espai actual destinat als efectius del cos de mossos d'esquadra encarregats de la seguretat del Palau de la Generalitat. Així mateix es reubicarà la zona freda, s'incrementarà la força del sistema de ventilació i renovació de l'aire i es canviarà el mobiliari gastat.  
 
Barcelona, 21 de juny del 2022.-
 
En data de 14 de maig del 2022, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) denunciava l’estat de les instal·lacions que el cos de mossos d’esquadra té al Palau de la Generalitat.

En aquell escrit, la nostra organització sindical denunciava les condicions sota les quals havien de treballar els mossos i les mosses d’esquadra que s’encarreguen de la seguretat del Palau, havent d’assumir alts nivells de diòxid de carboni provocada per la deficient renovació d’aire i, entre d’altres qüestions, una baixa lluminositat.

Una d’aquestes altres qüestions era la relativa a la zona freda. Sobre aquesta deficiència, SAP-FEPOL denunciava que els mossos i les mosses haguessin de manipular l’arma a la mateixa zona de descans dels efectius policials, la qual cosa exposava claríssimament la seva seguretat.

Així, després de la denúncia presentada, la Sub-direcció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d’Interior ens ha donat resposta. En aquesta reconeix les deficiències denunciades per la nostra organització sindical i, reunida amb el Departament de Presidència ha acordat les següents actuacions:
 
  • Respecte la zona freda reconeix que no pot estar ubicada a l’espai actual i per tant cal que la zona de descans i la zona on es manipulen les armes estiguin en sales diferents.
  • Es reconeix una manca d’espai a la zona de caporals, per la qual cosa es considera necessari traslladar aquest espai a una altra zona.
  • Es reconeix la necessitat de millorar la lluminositat de l’espai i la reparació de tots els sensors.
  • Es canviarà el mobiliari l’estat del qual va ser denunciat per la nostra organització sindical, s’incrementarà la força de la ventilació i es repararan les diverses humitats observades a les parets.
 
Per tant, juntament amb les millores que s’aplicaran, el Departament de Presidència (responsable del Palau) ampliarà també, l’espai actual destinat al cos de mossos d’esquadra, mitjançant la connexió de la sala actual amb la dels antics xofers.

Per tot plegat la nostra organització sindical (valorant positivament la resposta obtinguda) espera que les actuacions previstes es realitzin a la major brevetat possible, ja que la manca actual d’espai està posant en risc, la salut i la seguretat de les persones membres del cos de mossos d’esquadra.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-115/2022 
DATA:21 de Juny de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies