PONENT, COMUNICATS 
S’inicia el procés per ampliar en 16 els efectius de la Comissaria de Lleida 
Després de la denúncia feta per la nostra organització sindical respecte els incompliments presos per la Junta local de Seguretat, tot sembla indicar que es comença a moure l'increment de places per a la Comissaria de Lleida. No obstant, la nostra organització sindical reclama que aquest reforç es faci acord a la normativa vigent (entre ella la Instrucció 6/2022)   
 
Lleida, 16 de febrer del 2023.-
 
 
El 9 de gener, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) denunciava els incompliments que, respecte els acords adoptats per la Junta local de seguretat de Lleida de 13 d’octubre del 2022, estava cometent el cos de mossos d’esquadra.

Al respecte, tal i com també es fessin ressò diversos mitjans de comunicació, la nostra organització sindical denunciava que malgrat haver-se aprovat per dita Junta un increment de setze (16) efectius per a la Comissaria de Lleida, aquests no acabaven d’arribar, cosa que afectava directament sobre el servei públic de seguretat.

Doncs bé! Arran de la nostra denúncia podem anunciar que ahir, en diverses comissaries de la Regió es va preguntar per quins efectius de la 28a promoció estarien interessats en anar a Lleida.

És per això que, a l’espera de veure el reforç consolidat, des del SAP-FEPOL celebrem que s’escoltin les nostres demandes i que es compleixin els acords presos en el marc de la Junta local de seguretat. No obstant, considerem que (respecte el reforç) cal ser estricte en el compliment de la normativa vigent.

Per tant, des de la nostra organització creiem que el reforç d’efectius ha de respectar la Instrucció 6/2022 sobre provisió temporal de llocs de treball del cos de mossos d’esquadra i per tant, han de ser tots els efectius del cos (i no només els de la 28a promoció) els qui puguin participar a aquest oferiment provisional.

A aquest efecte recordem que la Instrucció esmentada marca que (1) després de l’informe justificatiu de les places a proveir, cal (2) publicar un oferiment de les places a la Intranet corporativa, amb el qual (3) s’especifiqui el procediment de selecció i (4) es proposi finalment les persones seleccionades.

Per tot plegat la nostra organització sindical insta a la Subdirecció general de recursos humans que de manera immediata i en compliment dels acords presos per la Junta local de Seguretat iniciï el procediment d’oferiment provisional de llocs de treball per a la Comissaria de Lleida segons els criteris de la Instrucció 6/2022.
    
NÚMERO DE COMUNICAT:C-26/2023 
DATA:16 de Febrer de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies