COMUNICATS 
Millora retributiva, reducció de la jornada laboral anual i compensació per treballar en dies festius 
Avui, SAP-FEPOL està citat a la segona reunió de la Mesa de Negociació entre les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d'esquadra i el Govern de Catalunya. En la reunió d'avui el Govern ha de donar-nos retorn de les qüestions plantejades pels sindicats a la primera de les reunions i posar sobre la taula quins aspectes seran objecte de negociació  
 
Barcelona, 9 de març del 2023.- 
 
Avui, les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra estem citades a la segona reunió de la Mesa de negociació amb el Govern de la Generalitat.

Després de la primera reunió celebrada el passat 22 de febrer, en la qual les organitzacions sindicals vam poder traslladar quines son les qüestions que creiem imprescindibles negociar, avui el Departament d’Interior ens farà el corresponent retorn.

En aquest sentit, tal i com traslladéssim al col·lectiu en el comunicat respectiu, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha estat clar en quines son les qüestions sobre les quals considerem imprescindible negociar: millores retributives, reducció de la jornada laboral anual i compensació per treballar en dies festius.

I és que tal i com hem manifestat, tant en el si del Consell de la Policia com en la primera de les reunions de negociació, és imprescindible abordar i acordar millores que equipari el servei de seguretat pública que ofereix el cos de mossos d’esquadra, al d’altres operadors estatals, autonòmics i locals.

Alhora, la nostra organització sindical ha rebut de la seva afiliació, diversos correus electrònics instant-nos precisament a reclamar i lluitar per aquestes tres millores laborals. A aquest efecte, SAP-FEPOL coincideix plenament amb el contingut de les peticions rebudes i per tant, centrarà els seus esforços en assolir les millores pertinents.  

Per tant, la nostra organització sindical té clars quins son els objectius principals de la negociació que tenim oberta. Tenim clar que la negociació té bàsicament objectius estrictament econòmics i que per tant, la seva solució passa per millorar les tres qüestions defensades.

Esperem doncs que avui, per boca de les persones que el representen, el Govern de Catalunya accepti negociar sobre les qüestions proposades per la nostra organització sindical i la negociació oportuna que ens permeti acostar postures i tancar un acord en benefici de tot el col·lectiu.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-38/2023 
DATA:9 de Març de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies