COMUNICATS 
Reunió Sales de coordinació operativa de 27 de maig de 2024 
En la reunió celebrada SAP i SME seguim exigint dignitat en les condicions laborals i millora de les infraestructures.  
 
Barcelona, 29 de maig del 2024.-
 
En data de 27 de maig es va realitzar la reunió entre l’Administració,  els comandaments operatius de totes les sales de coordinació del territori i les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra. En aquesta nova reunió SAP i SME hem seguit exigint millores en les condicions laborals per als operadors i les operadores de Sala així com també millores en les instal·lacions. Aquests són els punts tractats:

Primer.- Formació.
A dia d’avui s’està realitzant una nova edició del Curs de Sala i s’està fent de manera descentralitzada al Complex Central i a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Aquesta nova edició servirà per fer efectiva la reobertura de la Sala Girona. Està previst també que, durant el mes d’octubre es faci una nova edició d’aquest curs, sense saber encara si es farà a la Sala 112 de Reus o a l’ISPC.

Així mateix es farà (en torn de nit) formació interna a tot el territori sobre actualització del Dispositiu Gàbia. La formació interna també serà per a caporals i sergents.

Segon.- Manca d’efectius.
SAP i SME hem denunciat històricament la manca d’efectius que pateix el cos de mossos d’esquadra, la qual afecta tant directament en la salut mental de les persones. En aquest sentit, els comandaments són conscients de la greu situació que totes les sales estan patint i és per això que han elevat informes per reclamar de manera urgent una solució.

Segons se’ns diu no és possible efectuar un oferiment per cobrir provisionalment aquesta mancança d’efectius i per tant, a curt termini només es podria cobrir mitjançant hores extraordinàries.

Tercer.- Càrrega de feina dels caporals Caps de Sala.
Aquesta manca d’efectius està afectant també especialment als llos de caporals/es Caps de Sala. Des d’ambdues organitzacions sindicals hem exigit una solució immediata d’aquesta situació la qual passa per (entre d’altres accions) actualitzar i adequar les dades de cobertura mínima.

Els comandaments operatius han proposat que totes aquelles funcions addicionals es pugui fer amb persones membres del cos que es troben en situació de segona activitat, la qual cosa podria disminuir la càrrega de feina dels operadors i de les operadores. Per això és imprescindible que la Comissió Permanent de Segona Activitat creï aquestes places i determini quines seran les funcions a desenvolupar.

Quart.- Reobertura de la Sala Girona.
Des del SAP i des de l’SME ens sentim orgullosos de tota la feina feta durant anys en relació al model de sales i en aquest sentit, ens sentim partícips que el proper 17 de juny, la Sala de Girona torni a estar a l’escolta.

Segons se’ns ha manifestat, la Sala de Girona tindrà espais dotats d’ordinadors més actuals, taules i cadires ergonòmiques i cablejat recollit i protegit que garanteixi la normativa actual sobre prevenció de riscos i salut laboral. Ambdues organitzacions estarem atentes.

Cinquè.- Condicions de treballa a la Sala 112 de Reus.
Tornem a denunciar les condicions de seguretat perimetral del recinte 112 de Reus en diversos comunicats elevats a la Subdirecció General de Recursos Humans. En breu es dotarà d’un nou sistema de càmeres així com una zona freda amb armes llargues i un búnquer accessible.

D’altra banda ens comuniquen que la falta de personal administratiu està portant retard en les planificacions i la imputació de les hores.

Per últim hem denunciat que el sistema de cablejat no es el més adequat la qual cosa ho hem posat en coneixement de la Inspecció de Treball de la Seguretat Social tal i com ja hem fet amb la resta de Sales del territori.

Sisè.- Sala Regional Metropolitana Sud.
Ens informen que durant un curt període de temps (2-3 setmanes) la Sala Metropolitana Sud estarà ubicada a Barcelona concretament a Bolívia, ja que cal renovar el sistema de cablejat i el servidor que recentment es va cremar. Respecte aquesta qüestió els delegats sindicals d’ambdues organitzacions informaran personalment a la nostra afiliació de tots els detalls.

Setè.- Sala Regional de Barcelona.
Actualment el projecte de reubicació  Sala Metropolitana Barcelona sembla que no té cap previsió. Es vol revisar el protocol amb GUB Barcelona per no duplicar incidents i coordinar d’una manera més eficient els serveis.

Vuitè.-Sala Central i Metropolitana Nord.
SAP i SME hem tornat a denunciat la situació de la Sala ubicada al Complex Central de Sabadell. El sistema de cablejat no és l’adequat i per tant, ja hem interposat denúncia davant la Inspecció de Treball tal i com hem fet amb altres sales del territori. Per altra banda, malgrat s’ha substituït el sistema d’humidificació, els problemes d’insectes segueix i per tant hem exigit que es solucioni.

Novè.- Altres qüestions.
La millora del programa FENIX no té data i està pendent de partida pressupostària. El catàleg de les noves cadires està pendent de confirmació de la Comissaria General Técnica. S’ha demanat renovar el sistema de connexió al MK per connexió directa amb els auriculars.

En quan a la gestió i els protocols estaran penjats al portal Sales. Es revisarà el sistema multi alerta del 112 i altres coses per depurar errors en ubicació d’incidents o manca de dades.

Cal unificar el sistema de mapes (més moderns i efectiu) i millorar els sistemes de pagaments amb TPV del Servei Català del Trànsit i simplificar el sistema actual.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-96/2024 
DATA:29 de Maig de 2024
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies