PONENT, COMUNICATS 
Reunió Regional de la RP de Ponent de 18 de gener 
El passat 18 de gener va tenir lloc la darrera reunió entre els Comandaments Regionals, els Caps d'Administració i les organitzacions sindicals de la RP de Ponent. En aquest comunicat us traslladem quines són les qüestions tractades 
 
Lleida, 23 de gener del 2019.-
En data 18 de gener ha tingut lloc la darrera de les reunions que de manera periòdica es fan entre els representants sindicals i els caps regionals de Ponent. En aquest document us traslladem dels punts més rellevants tractats. 1.- REGIÓ:
 • Pla de seguretat a les comissaries de Ponent: Ens remeten a la resposta que es va donar el dia abans al Consell de la Policia, on es va manifestar que durant aquest any 2019 s’executarien millores a les càmeres de vigilància de la regió així com a l’enllumenat. També ens manifesten que al llistat enviat a la comissió amb anterioritat s’han afegit noves mesures per millorar la seguretat.
 • Efectius a la RPP: Actualment el nombre d’efectius a la regió és de 892 amb una cobertura de 860. Respecte a la darrera reunió s’han “guanyat” 2 efectius.
 • Denegació dels AP’s: Ens adrecen a la subdirecció de recursos humans per tal que ens facilitin aquestes dades. Imaginem que davant dels números i la tragèdia que suposen, han passat la pilota fora per no haver d’enfrontar-se al problema.
 • Futura comissaria de l’ABP Pla d’Urgell – Garrigues: Ens adrecen a la resposta que es va donar al consell de la policia on el SAP-FEPOL va presentar el mateix punt. Segons el consell aquesta comissaria encara no està ni en projecte per aquest any 2019 i no tenen cap data per l’execució. Des de la regió s’ha demanat poder crear una ABP encara que no es tingui feta la comissaria nova. Per part del SAP-FEPOL demanem que en cas que això es dugui a terme es tingui molta cura i s’informi als sindicats a l’hora de l’oferiment de les places.
 • Patrullatge unipersonal:Per part del cap de la regió s’informa que no es pot realitzar patrullatge unipersonal, tot i que es podria donar el cas de realitzar un desplaçament per part d’un sol efectiu en algun vehicle policial. Però en el cas de donar-se aquesta circumstància, aquesta dotació mai podrà ser adreçada a un servei per part de la SRCO.
 • Estacionament a la comissaria de Lleida: Demanem que al canvi de torn, en especial a les 14:00h es tingui flexibilitat a l’hora de sancionar als vehicles que no estan perfectament estacionats. Hem de ser conscients que si bé a l’hora en punt no està tot en les condicions que es demana, en uns minuts els companys reubiquen els vehicles i tot queda on toca. Ens manifesten que des de l’ABP ja es té flexibilitat en aquest sentit però demanen que es respectin els espais per a què tothom tingui lloc pel vehicle. En cas que us arribi algun avís per l’estacionament al canvi de torn us demanem que ens ho feu saber per posar-ho en coneixement de qui pertoqui.
 • Neteja vehicles comissaria de Lleida: Demanem explicacions per la manca de vehicles a la regió. Ens manifesten que el pressupost per la neteja es va acabar abans de complir-se l’any i que no es va poder ampliar la partida, per aquest motiu es van deixar de netejar els vehicles. A hores d’ara encara estan pendents de la partida pressupostaria per aquest any!!!!!. Tot i que l’explicació es molt clara i precisa, no podem entendre que per part del departament d’interior no hagin estat capaços de calcular i pressupostar els diners necessaris per netejar els vehicles i molt menys que arribats a aquest punt ningú (des d’administració regional fins subdirecció) no sigui capaç de posar solució i es permeti que els companys treballin en unes condicions deplorables durant la seva jornada laboral.
 • Climatització de les comissaries: Tornem a posar de manifest els problemes que tenim de manera periòdica amb la climatització de les comissaries de la regió. Per part de la cap d’administració ens expliquen com funciona el sistema de prevenció i reparació dels aparell per part de l’empresa licitadora així com la relació dels darrers problemes que hi ha hagut fins a dia d’avui.
 • Des del SAP-FEPOL tornem a insistir en que es faci un manteniment i la corresponent proba dels aparell abans que arribi el canvi de temperatures,, aquesta acció tant simple ajudaria a que no passem fred i calor als canvis d’estació tal i com ens ha anat passant en els darrers anys. Esperem que aquesta vegada es pregui nota de la nostra reclamació i aconseguim solucionar una mica els problemes habituals.
 • Custòdia de les comissaries: Per part del cap de la regió s’ha manifestat que en els casos en que el company de porta es trobi sol a les dependències policials, aquest és qui valora l’actuació en cas que un ciutadà vulgui accedir a les mateixes. És a dir, si l’agent considera que la seva seguretat no es troba garantida, no té l’obligació d’obrir la porta. En aquest cas podrà trucar a la patrulla del sector i esperar a la seva arribada per atendre al ciutadà.  Hem demanat que aquestes directrius s’enviïn per escrit a les ABP per tal que tots els agents que actuïn d’aquesta manera ho facin amb tranquil·litat.  A més i mentre no hi hagi un sistema alternatiu també hem demanat que a les peixeres hi hagi una caixa de seguretat per a què els agents que no poden portar arma durant el servei per motiu físics, la puguin tenir accessible mentre fan la custòdia de les comissaries.
 • Obres al laboratori de la unitat de científica regional: Encara estan pendents de la signatura de final d’obra per obrir el laboratori. Demanem per qui és actualment el responsable d’aquesta obra i de la seva obertura i ens manifesten que l’àrea d’infraestructures. Demanarem explicació a aquesta àrea.
 • ACD’s de la regió:Demanem que es realitzi una inspecció i millora de les condicions ambientals de les àrees de custòdia de la regió. En especial demanem una actuació urgent amb la ventilació de la de Cervera. Ens manifesten que així es farà i que Cervera es tractarà com una incidència a banda.
2.- LLEIDA:
 • Vestidors femenins de la comissaria:Ens manifesten que mentre no hi hagi una ampliació de la comissaria no es modificarà aquest vestidor ni les taquilles.
3.- CERVERA:
 • Vestidors femenins de la comissaria: Hem preguntat per les obres que s’han de realitzar en aquestes dependències i que ja vam denunciar per escrit fa mesos. Ens comuniquen que estan pendents de trobar la millor opció d’actuació però que encara no hi ha res aprovat.
4.- BALAGUER:
 • Preguntem pel problema de goteres al pàrquing i marquesina d’entrada a comissaria: Ens manifesten que a la gotera del pàrquing estan treballant i encara no tenen ubicat l’origen de la mateixa per poder reparar-la. Pel que fa a la marquesina, es troba dins d’un pla per ser reparada.
Aquest han estat els principals punts tractats a la reunió, si teniu qualsevol dubte podeu adreçar-vos als nostres delegats. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-13/2019 
DATA:23 de Gener de 2019
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto