METROPOLITANA SUD, COMUNICATS 
SAP-FEPOL denuncia l’incompliment de la normativa sobre horaris del cme 
En algunes destinacions no es respecta la normativa vigent sobre gestió horària del cos de mossos d'esquadra. Per aquest motiu la nostra organització sindical demanarà la convocatòria de la Comissió de seguiment de l'Acord de 29 de gener de 2015.  
 
Barcelona, 29 d'octubre del 2021.-

Històricament les persones membres del cos de mossos d’esquadra han patit en algunes destinacions, un abús respecte els canvis de planificació horària. A l’efecte, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha assolit canvis normatius que, de poder-se fer infinitat de canvis sense cap tipus compensació, s’han acotat fins a sis el màxim de canvis anuals en la planificació horària.

No obstant, la perversió que des d’algunes unitats es fa del règim horari és vergonyant i aprofitant la figura de les “necessitats del servei”, alguns canvis que haurien de ser puntuals s’han convertit en perpetus sense imputar la compensació que la normativa contempla.

És per això que des de la nostra organització sindical denunciem la perversió dels quadrants, així com també les males praxis d’algunes Oficines de Suport que, sense criteris i  amb arguments de poca “força”, trenquen la conciliació de la vida familiar amb la laboral d’algunes plantilles.

Des del SAP-FEPOL exigim el dret que totes les persones membres del cos tenim a poder conciliar la nostra vida privada amb la vida professional. Alhora exigim que, davant la superació dels sis canvis de planificació horària fetes dins d’un mateix any, s’apliquin els coeficients que la normativa contempla.

Recordem que l’Acord sobre condicions de prestació de serveis signat l’any 2015 estableix que els canvis comunicats amb menys de 15 dies d’antelació de la data efectiva del servei (sigui o no a càrrec de la bossa d’hores de romanent) tenen compensació.

El mateix Acord estableix que els canvis que, tot i que respectin aquest termini de 15 dies d’antelació, superin el màxim de 6 canvis anuals s’hauran d’aplicar també, els coeficients multiplicadors establerts al Decret 146/1996 de 30 d‘abril.

Per tant, amb aquest comunicat, la nostra organització sindical recorda a tota la plantilla policial la normativa horària i la compensació horària per canvis de planificació horària, ja que hem observat certes conductes que no respecten els drets que com a persones membres del cos de mossos d’esquadra tenim dret.

La nostra organització sindical exigeix a totes les destinacions policials que es respecti la normativa vigent. Així mateix ja avancem que com a sindicat majoritari i juntament amb el Sindicat de l’Escala Intermèdia del cos de mossos d’esquadra (SEIME) sol·licitarem la convocatòria de la Comissió de seguiment de l’Acord de 29 de gener de 2015 on denunciarem específicament aquelles situacions que vulneren la normativa vigent en matèria d’horaris.

    
NÚMERO DE COMUNICAT:C-149/2021 
DATA:29 de Octubre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies