CENTRAL, COMUNICATS 
Reunió de la Regió Policial Central de 14 de desembre del 2021. 
Resum els punts tractats a la Reunió entre el servei d'administració regional, els Caps de la RPC i les organitzacions sindicals representatives      
 
Manresa, 20 de desembre del 2021.-
 
El 14 de desembre ens hem reunit a Manresa els sindicats, amb els Caps de la Regió, tant a nivell administratiu com operatiu. En aquestes reunions són molts els punts que es tracten, per tant procurarem resumir els més importants.
 
  • FORMACIÓ I MATERIAL D’ORDRE PÚBLIC A AGENTS USC:
 
Des del SAP-FEPOL demanem com ha quedat el repartiment i la formació d’ ordre públic i com pot ser, que a un lloc com ABP Bages ni es doti de material nou ni es formi a la resta d’agents  en qüestions d’ ordre públic.

La resposta a la primera pregunta és que ja s’ha repartit material nou a totes les ABP de la Regió (excepte Manresa) i que la formació s’ha donat i s’ està donant. La resposta a la segona pregunta és que la CSUCOT ha decidit que als edificis on hi ha ARRO (en aquests cas Manresa) ni es dotarà de material nou, ni de formació als agents perquè considera que aquests servei ja queda cobert.

Com a sindicat pensem que és una decisió molt poc encertada i així ho fem saber. A més recordem que quan hi ha fets importants a nivell d´ordre públic fora de la regió, l’ARRO CENTRAL queda hipotecada, i si passa algun succés a Manresa o rodalies son els agents d’ USC, Trànsit o Investigació qui es fa càrrec com ja ha passat en nombroses ocasions. Per tant, des del SAP-FEPOL instarem amb la CSUCOT a revertir aquesta situació i així ho demanem també als Caps operatius de la Regió que facin les gestions pertinents.
 
  • CALEFACCIÓ I REFRIGERACIÓ DE TOTA LA COMISSARIA DE MANRESA:
 
Després d’un parell d’anys de “batalla” on semblava que el nou sistema de refrigeració i calefacció no solucionava res, i després de fer escrits i revisions de salut laboral i també gràcies a les vostres queixes, per fi sembla ser que tindrem solució al problema de climatització de Comissaria de Manresa.

A l’efecte ens informen que el dia 22 de desembre s’instal·larà una caldera nova  i que abans de l’estiu també tindrem una refredadora nova, ja que la que tenim actualment està totalment “cremada”.
 
  • MANCA D’ ESPAI PER RECOLLIR DENÚNCIES I MANCA D’ORDINADORS A LA COMISSARIA D’IGUALADA i OSONA.
Elevem la queixa de molts companys i companyes de l’ABP Anoia i Osona  que s’ estan trobant cada cop més sense espais per poder treballar ( fins i tot per recollir denuncies). Elevem també, el que és més greu, que hi ha treballadors i treballadores que no tenen ni ordinador per poder efectuar les seves tasques diàries.

Per tant, des del SAP-FEPOL hem demanat a la Regió que prengui consciència de la qüestió denunciada i posi tots els recursos necessaris per treballar en condicions.
 
  • USC IGUALADA HA DE COBRIR ACCIDENTS DE TRÀNSIT QUE NO LI TOQUEN:
 
Aquests punt es conseqüència del “projecte” de l’Administració de tancar certs sectors de trànsit entre ells el d’Igualada.

Des del SAP-FEPOL i més concretament la seva Secció Sindical de trànsit està treballant per fer-li veure a l’Administració l’error que significa aquest projecte. Per tant en aquests punt vam demanar a la Regió que fes arribar aquests extrems i que per tant se n’ adonin d’una vegada per totes, de l’ errada de tancar sectors de trànsit, la qual cosa repercuteix directament sobre la càrrega de treball d’ USC que ha de fer feines que no li toquen.
 
  • REFORMES AL MENJADOR DE VIC:
 
Després d’insistir en totes les reunions en les millores dels vestidors de Vic i veient certs resultats, en aquesta reunió hem denunciat l’espai del menjador de Vic. A l’efecte som coneixedors dels límits d’espai que hi ha en aquesta comissaria. Però hem de lluitar per intentar millorar-los i així millorar també, el confort de tots els mossos i mosses que treballen en aquesta ABP.

Un d’ aquests espais és el menjador, on s’ amunteguen les bosses sobre la nevera, fins i tot la falta d’ aigua calenta per netejar els tapers (de fet faria falta una reforma general per millorar l’ espai)
 
  • MANCA DE VEHICLES A L’ABP BERGUEDÀ:
 
Sobretot la queixa ve per la manca de vehicles mampara i per alguns vehicles que estant molt desfasats. Des de la Regió ens informen que en aquest últim repartiment que s’ha fet no ens ha arribat cap vehicle i és per això que han de moure vehicles d’un lloc a un altre segons les incidències.
 
  • SISTEMA DE CALEFACCIÓ SOLSONA:
 
Ens constaten la reparació de la caldera de Solsona i un dipòsit nou de gas-oil.
 
  • CD MOIANES:
 
Des que va obrir la comissaria de Moià, des del SAP-FEPOL no hem parat de denunciar les mancances en aquesta comissaria i de demanar millores a les diferents reunions regionals.

El problema és que aquesta CD s’ està convertint en un lloc insegur pels agents que hi treballen i en una càrrega extra pels agents que l’han de cobrir des de ABP Bages. Des del SAP-FEPOL hem demanat mesures urgents i valentia a la regió, no pot ser que un tema polític es converteixi en un problema laboral. Des del nostre sindicat no permetrem això i farem tota la força necessària per solucionar-ho.
 
  • ALTRES TEMES:
 
Ens informen de com estan les millores de seguretat a les comissaries i que les destinacions que no tinguin control numèric a les recepcions, el tindran el primer trimestre del 2022.

També se’ns informa de la instal·lació de bombetes LEDS a tota la regió. Per acabar obtenim el compromís que es faran gestions per tal que ens sigui gratuït el pàrquing dels jutjats.
 
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-178/2021 
DATA:20 de Desembre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies