ESCRITS 
Unitat de Mitjans Aeris sense jaqueta plumífer per a fer front a les baixes temperatures 
Des de SAP i des d'SME hem presentat un escrit denunciant que aquests efectius no disposin d'una jaqueta que els protegeixi de les baixes temperatures que es produeixen a altes alçades. 
 
Barcelona, 23 de novembre del 2023.-
 
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d'Esquadra (SME-FEPOL) hem denunciat davant la Subdirecció general de prevenció de riscos i salut laboral del Departament d'Interior, les condicions sota les quals han de treballar els efectius adrscrits a la Unitat de Mitjans Aeris del cos de mossos d'esquadra.

En un escrit registrat avui, ambdues organitzacions sindicals hem reclamat que en compliment de la normativa vigent, es doti a aquests efectius policials de tot el material necessari que garanteixi la seva seguretat i la seva confortabilitat. I és que segons les deficiències detectades, aquests efectius policials no disposen de jaqueta de plomes, cosa que els exposa a patir fred excessiu com a conseqüència de les baixes temperatures a les que queden exposats.

Cal per tant, que el Departament d'Interior doti a aquests efectius de les peces idònies que ofereixin una resistència tèrmica, un aïllament tèrmic, una permeabilitat a l'aire i eviti la penetració de l'aigua. No obstant, el problema rau i així s'ha denunciat en l'escrit presentat, que a dia d'avui a la Unitat de Mitjans Aeris no se li ha realitzat cap Avaluació de Riscos Laborals. Per tot plegat, es deconeixen quins son els riscos laborals associats a la seva activitat professional i per tant no es determinen quin és el material que necessiten per dur-les a terme. 

Cal tenir present, que els efectius policials adscrits a la Unitat de Mitjans Aeris (específicament a la Unitat d'Helicòpters amb funcions d'operadors de vol policial) poden patir temperatures extremadament baixes i per tant és imprescindible (com així tenen efectius d'altres cossos especials amb funcions similars) dotar-los de jaqueta plumífera. Per últim, en l'escrit presentat avui, també s'ha reclamat que es realitzi la preceptiva i obligatòria avaluació de riscos laborals em la Planificació de l'Activitat Preventiva per a 2024.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-70/2023 
DATA:20 de Novembre de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies