GIRONA, COMUNICATS 
Reunió Regional de la RP Girona de 14 de març 
 Us fem un resum dels punts que la nostra organització ha portat a la reunió entre els Caps operatius de la Regió, els serveis d'administració regional i els sindicats representatius del cos de mossos d'esquadra 
 
Girona, 14 de març del 2023.-
 
El dia 14 de març de 2023 ha tingut lloc la reunió regional entre les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d’Esquadra amb els Caps de la regió de Girona i els responsables de l’administració. Els punts més rellevants tractats a la reunió han estat els següents:

Primer.- Parc mòbil de la RPG
Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) fa temps que venim denunciant la greu manca de vehicles a la regió policial de Girona, i les deficiències que tenen molts d’ells. El cap de la regió informa que a la RPG hi ha 6 vehicles judicials. Són conscients de la manca de vehicles de la regió i que amb el que es tenen disponibles es van distribuint segons necessitats.

La licitació dels vehicles no logotipats va ser impugnada per una empresa participant. Sembla ser que ja està desbloquejada i que hi ha la possibilitat que els vehicles de paisà arribin al juny. La licitació és de 283 vehicles, i no saben quants corresponen a la RPG.

Respecte a la licitació de 176 vehicles, 100 dels quals són de trànsit, s’han presentat 2 ofertes, que estan pendents d’adjudicació, amb la previsió que aquests arribin a finals d’any. També es desconeix la distribució territorial.

Segon.- Uniformitat
Les responsables d’administració de la regió ens informen que la uniformitat “vella” no està descatalogada, per tant el personal membre del cos de mossos d’esquadra l’ha de preservar fins que es donin instruccions de quant s’ha de conservar o quan i com es pot lliurar el que no s’hagi de conservar.

També ens informen que des de la fundació de mossos estan fent gestions per a la recollida de la uniformitat “vella”.

Tercer.-Comandaments de la regió
Des del SAP-FEPOL s’ha denunciat reiteradament la mancança de comandaments que hi ha la regió. El Cap de la regió ens informa que són coneixedors de la mancança que hi ha a tota la regió. Han traslladat aquesta problemàtica a prefectura i estan a l’espera si els donen alguna solució.

Respecte a dotar de sergents caps de torn a la comissaria de Santa Coloma de Farners, no saben quan es cobriran aquestes places.

Quart.- Comissaria la Jonquera
Les responsables d’administració de la regió ens informen que la previsió de finalització de la comissaria és per finals d’any. El Cap de la regió ens informa que desconeix el nombre d’efectius que hi aniran i que tampoc sap quines unitats hi aniran. Al 2016 es va fer un informe on es deia que el sector de trànsit no hi aniria i que la idea és que hi hagi dues patrulles per torn i un grup 200.

Cinquè.- Sala Reus
El Cap de la regió ens informa que el funcionament de la Sala de Reus està millorant molt. També ens informa que el s’està treballant en un projecte de sales, del qual no tenen més informació.

Sisè.- Material balístic ARRO
Des del SAP-FEPOL s’ha denunciat que el material balístic d’ARRO és insuficient per protegir els efectius en les actuacions que així ho requereixen. El Cap de la regió ens informa que la CSUCOT i la TÈCNICA ja hi estan treballant.

Setè.- Comissaria de Banyoles
Des del SAP-FEPOL s’ha denunciat la manca d’espai dels vestidors de la comissaria, a la qual cosa les responsables d’administració ens informen que l’ampliació dels vestidors està prevista per finals d’any.

Respecte a la instal·lació d’una tanca perquè des del terreny on està ubicat el restaurant McDonald’s no es pugi visualitzar la comissaria, ens informen que ja està autoritzat des del mes de desembre i estan esperant que es porti a terme.

Vuitè.- Comissaria de l’Escala
Des del SAP-FEPOL s’ha demanat reiterades vegades la reparació de la tanca perimetral posterior de la comissaria. Les responsables de l’administració ens informen que esperen que a la propera reunió ens puguin informar de quan es podrà solucionar.

Respecte els portàtils que tenen les antenes trencades i/o subjectades amb una cinta seran reparats o substituïts segons correspongui.

Novè.- Menjador ABP Girona
Les responsables d’administració ens informen que aquesta setmana, pel cap de setmana, les obres del menjador ja estiguin finalitzades i que la font d’aigua, que ja ha estat reparada, sigui reposada de nou.

Desè.- Nom de pila al PGME
Des del SAP-FEPOL s’ha demanat que quan la pantalla de l’ordinador estigui bloquejada no aparegui el nom de pila dels efectius del cos de mossos d’esquadra. És mota la ciutadania o les persones detingudes que poden tenir accés a visualitzar la pantalla i no tenen perquè saber el nom de l’efectiu del CME amb qui intervenen. El Cap de la regió informa que es faran gestions amb la DSIP a veure si es pot canviar perquè hi aparegui el número de TIP.

Aquestes son les qüestions que des de la nostra organització sindical hem traslladat a la reunió. Com sabeu podeu adreçar-vos als delegats i les delegades que SAP-FEPOL té a la RPG si necessiteu més informació o si voleu proposar altres punts per a reunions futures.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-48/2023 
DATA:14 de Març de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies