CAMP DE TARRAGONA, COMUNICATS 
La Inspecció de Treball obliga al Departament a resoldre les deficiències en temperatures de Salou abans del proper estiu 
Després de la denúncia interposada per la nostra organització sindical ha quedat acreditat l'incompliment de la normativa en aquestes dependències policials.  
 
Salou, 12 de febrer del 2021.-
El 27 de juliol del 2020, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) denunciava davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social els problemes que la Comissaria de Salou patia relatiu a les altes temperatures registrades al seu interior. Un problema endèmic que, tal i com ja hem manifestat de manera reiterada, es repeteix estiu rere estiu i mai s’acaba de resoldre. En aquest cas, la nostra organització sindical denunciava l’incompliment de la normativa en registrar-se temperatures de fins a 30 graus a l’interior de les dependències policials. Doncs bé! En resposta de la Inspecció de Treball i un cop reclamada al Departament d’Interior la documentació necessària relativa al registre de temperatura de la comissaria, aquesta ha corroborat els extrems denunciats per la nostra organització sindical. Més concretament “amb les mesures aportades i que registren 24 ocasions diàries, ha quedat acreditat que en el mes de juliol del 2020 la temperatura més baixa en els vestuaris fou de 27,8 ºC, havent-se arribat als 30,8ºC els dies 10 i 21 de juliol”. Així, els fets exposats per SAP-FEPOL i acreditats per la Inspecció de Treball suposen una INFRACCIÓ LABORAL en matèria de prevenció de riscos laborals, en virtut de l’article 5.2 del Reial Decret Legislatiu 5/2000. És per això que, per evitar que es tornin a produir en un futur, la Inspecció de Treball de la Seguretat Social ha conclòs que “abans del 21 de juny del 2021, l’empresa haurà de justificar-li haver dotat a la comissaria de Salou dels sistemes de refrigeració suficients i adequats per garantir que la temperatura de tots els llocs de treball i vestuaris quedi compresa sempre dins dels límits recollits per l’Annex III del Reial Decret 486/1997”. Per tant des del SAP-FEPOL esperem que els problemes denunciats de manera reiterada en època estival respecte la calor insuportable que han d’aguantar tots els efectius policials no es tornin a repetir i s’acabi ja amb aquesta penosa i llastimosa situació. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-28/2021 
DATA:12 de Febrer de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies