COMUNICATS 
Algunes preguntes sobre jubilació anticipada 
Després de l'anunci fet ahir, amb el qual SAP-FEPOL us anunciava l'assoliment pels PGE de la jubilació anticipada, son moltes les preguntes que ens heu fet. A l'efecte i per intentar donar resposta a algunes d'elles us fem aquest comunicat. Restem a la vostra disposició com sempre i esperem veure'ns molt aviat a les assemblees telemàtiques que ja estem preparant.  
 
Barcelona, 24 de novembre del 2021.-

Després de la “ressaca” del dia històric viscut ahir per al cos de mossos d’esquadra, tal i com així ja avançàvem en el comunicat corresponent, son moltes les preguntes que s’han originat arran de l’anunci de l’assoliment de la jubilació anticipada. Amb aquest comunicat volem donar resposta a algunes d’elles.

1.- Per accedir a la jubilació anticipada i cobrar el 100% de les retribucions se’ns exigeix actualment (com a tota persona treballadora) 36 anys cotitzats. Aquesta exigència pujarà progressivament fins els 37 anys (juny 2027).

2.- A dia d’avui, el període per al còmput de la pensió és dels darrers 24 anys. Aquest còmput pujarà als 25 anys, a partir de l’agost del 2022.

3.- Per any complet treballat com a persones membres del cos de mossos d’esquadra se’ns aplica un coeficient reductor del 0,2 fins a un màxim de 25 anys (que és el mínim per accedir a la jubilació). Res té a veure aquest coeficient reductor amb el càlcul de la pensió.

4.- Per tant, per a què una persona membre del cos pugui jubilar-se als 60 anys hauran d’haver treballat en el cos de mossos d’esquadra 25 anys. Aquells i aquelles que n’hagin treballat 35 anys o més, podran marxar als 59.

5.- En el moment que s’aprovin els PGE, assumirem una sobrecotització d’un 1,76%, passant del 4,7% actual (com tota persona treballadora) al 6,46%.

6.- Aquella persona membre del cos que vulgui acollir-se a la jubilació anticipada però que a l’hora vulgui seguir exercint una segona activitat laboral, ho podrà fer (motiu pel qual continuarà estan en actiu a la seguretat social). No obstant, per la seva condició de mosso d’esquadra, mantindrà sempre el dret de jubilar-se anticipadament si ho reconsidera.

7.- La persona membre del cos que estiguin en excedència i que vulgui acollir-se al dret de la jubilació anticipada haurà d’haver-se incorporat al cos, en el temps que marca la normativa. En cap cas però, es podrà arribar a la jubilació anticipada estan en excedència.

8.- A l’any 2020, la pensió màxima de la seguretat social tenia un límit fixat en els 2.683,34 euros. En el 2021, aquest topall va pujar fins els 2.707,49 euros. En el 2022, aquest màxim s’establirà en 2.803 euros mensuals (39.342 anuals). No obstant en cap cas, l’import de les pensions poden ser superiors al que marca la normativa.

Aquestes son algunes de les preguntes que, des que s’anunciés l’acord que ens permetrà jubilar-nos anticipadament ens heu anat preguntant. Som conscients dels dubtes i de les multiplicitats de situacions individuals que es poden donar. Per tant des del SAP-FEPOL emplaçarem a totes les persones afiliades a noves assemblees telemàtiques. Estigueu atents i atentes!

    
NÚMERO DE COMUNICAT:C-160/2021 
DATA:24 de Novembre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies