COMUNICATS, ESCRITS 
SAP-SME-FEPOL insta a la SGRH a contemplar la voluntarietat en els dispositius electorals 
En un escrit adreçat a la Subdirecció denunciem els problemes que pot representa concretar sobre quins torns cal planificar treball    
 
Barcelona, 22 de juny del 2023.-
 
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) hem adreçat un escrit a la Subdirecció general de recursos humans reclamant canvis en la regulació de les planificacions de les persones membres del cos de mossos d’esquadra a qui se’ls planifica torn de treball per cobrir els serveis de seguretat dels processos electorals.

És evident que les properes eleccions generals, al haver estat convocades al pic de l’estiu, suposarà un esforç en la planificació com a conseqüència dels efectius policials que es trobaran en període de vacances.

Per tant, amb l’antelació suficient, des del SAP-SME-FEPOL considerem que cal preveure quines son les necessitats que es poden produir i quines son les garanties de conciliació que es poden oferir a les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

I és que si prenem com a exemple les darreres eleccions municipals del passat 28-M, la nota de la SGRH establia que cada servei (en funció de les necessitats operatives) havia de fer els canvis de planificació dels seus respectius efectius i s’afegia alhora, quins torns concrets es podia planificar treball, obrint la porta a convocar efectius de les unitats d’investigació si es considerava necessari.

Aquestes indicacions però, han representat un problema tant per als efectius policials com per a les oficines de suport i és per això que avui, en l’escrit presentat, SAP-SME-FEPOL hem proposat que es tingui en compte la voluntarietat en la planificació dels dispositius electorals.

A aquest efecte considerem que prioritàriament i abans d’imposar canvis de planificació, cal comptar amb la voluntarietat d’aquells efectius policials que estiguin predisposats a treballar en el dispositiu policial i és per això que, en l’escrit presentat, SAP-SME-FEPOL ha instat a la Subdirecció general de recursos humans a tenir-ho en compte de cares a les properes eleccions generals.
    
NÚMERO DE COMUNICAT:C-115/2023; E-39/2023 
DATA:22 de Juny de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies