COMUNICATS 
Reunió del Grup de treball de promoció i provisió de 3 de maig del 2023 
Resum de la reunió que es va realitzar ahir del Grup de treball de promoció i provisió en la qual es van tractar el calendari previst de convocatòries d’ascens, instrucció de provisió temporal de llocs de treball i les bases de les properes convocatòries de trànsit i ordre públic       
 
Barcelona, 4 de maig del 2023.-
 
Ahir 3 de maig es va reunir el Grup de treball de promoció i provisió del cos de mossos d’esquadra. Una reunió que es convocava amb tres punts en l’ordre del dia: calendari previst de convocatòries d’ascens, instrucció de provisió temporal de llocs de treball i les bases de les properes convocatòries de trànsit i ordre públic. A continuació us fem un resum dels punts tractats:

Primer.-  Calendari previst convocatòries d’ascensos
Avui s’ha constituït el tribunal qualificador de les convocatòries d’ascensos i s’ha fet públic el calendari de tots els processos.

Segon.- Instrucció provisió temporal
Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) farem un comunicat específic al respecte.

Tercer.- Bases de properes convocatòries de provisió de Trànsit i ARRO/BRIMO
La Comissaria General Tècnica ens han explicat com ho fan per determinar les places que surten publicades a les convocatòries.

En aquest sentit, es mira el nombre de comissions de servei que hi ha, el nombre d’adscripcions provisionals que hi ha i el creixement que preveuen a aquella unitat/àrea.

Una vegada fet això es sumen aquests 3 factors i es resten les reserves de places que estiguin a la mateixa especialitat/etc. D’aquí es d’on surt el número de places ofertes a un concurs.


Dit això les places que s’oferiran son les següents de l’especialitat de trànsit (175 de Mosso/a, 27 de Caporal/a i 9 de Sergent/a), de l’especialitat d’ARRO (63 de Mosso/a, 21 de Caporal/a i 13 de Sergent/a) i de l’especialitat de BRIMO (102 de Mosso/a, 12 de Caporal/a i 9 de Sergent/a).

Per altra banda se’ns comunica que a trànsit, les places de la Divisió de Sabadell no seran convocades a un concurs fins al desenvolupament del decret d’estructura. En quan a ARRO, les places d’URMA no seran convocades a un concurs fins al desenvolupament del decret d’estructura i sobre BRIMO, les places de la GIDOP no seran convocades a un concurs fins al desenvolupament del decret d’estructura.

Respecte els mèrits ens informen que hi ha diferents canvis tant als propis mèrits, com a les proves.
 
 • L’antiguitat i l’experiència professional passen a tenir un límit de 15 punts cadascuna (el 30% cadascuna de la fase de mèrits) i la resta de mèrits tenen un topall de 2,5 punts de màxim (40% en total).
 • Les sol·licituds es faran mitjançant la PGME i únicament els efectius que estiguin de baixa o els no actius ho podran fer per petició genèrica. Ara bé, a totes aquelles persones que estiguin en actiu no es tindran en compte si fan la sol·licitud per petició genèrica.
 
Respecte la convocatòria de l’especialitat de trànsit:
 
 • Al concurs hi haurà l’exempció de l’oposició normal i històrica (sempre que s’hagi guanyat plaça mitjançant concurs).
 • L’exempció normal és pels efectius en comissió de serveis que ja estan a l’especialitat. Aquests estaran exempts de realitzar l’oposició, el curs i les pràctiques.
 • L’exempció històrica és per tots aquells que ja van estar amb anterioritat a trànsit i van guanyar plaça mitjançant concurs. Estaran exempts de l’oposició, si que hauran de fer les pràctiques i es valorarà si han de fer o no el curs.
 • Al concurs primer s’assignaran als de l’exempció normal i posteriorment als històrics.
 • L’oposició de trànsit tindrà un test de coneixements (amb un temari més curt), no hi haurà ni proves físiques ni mèdiques.
 • La fase de concurs seran 50 punts i 50 més de l’oposició.
 • Hi haurà un curs de conducció que es farà durant les pràctiques.
 • El carnet A2 s’haurà d’acreditar en el moment de fer el curs de conducció.
 
Respecte la convocatòria de les especialistes d’ARRO i BRIMO:
 
 • A l’ARRO hi haurà les exempcions com a trànsit, a la BRIMO no.
 • A l’ARRO i a la BRIMO no hi haurà test, l’oposició serà com a les anteriors convocatòries.
 
Ens tornen a remarcar que és important tenir actualitzades les dades al perfil, ja que les que estiguin el darrer dia de presentació de les sol·licituds, seran les que finalment es tindran en compte per a la convocatòria.

Des del SAP-FEPOL hem preguntat quan seria el següent concurs de l’especialitat d’investigació i, il·lusos de nosaltres per preguntar-ho, la resposta ha estat que aquest any no està previst justificant aquesta decisió en el fet que encara hi ha persones que estan fent les pràctiques.

Per aquest motiu, per les necessitats especials d’aquesta especialitat, la nostra organització sindical insisteix en la necessitat de dignificar-la, la qual cosa també passa per incrementar els efectius que hi estan assignats.
            
NÚMERO DE COMUNICAT:C-83/2023 
DATA:4 de Maig de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies