METROPOLITANA NORD, ESCRITS 
La comissaria de districte de Pineda de Mar porta més d'un mes sense aigua calenta 
La nostra organització sindical ha alertat al Departament que, en cas de no donar una ràpida solució a aquesta situació, donarem trasllat a la Inspecció de Treball davant l'incompliment del que determina el Reial Decret 486/1997 sobre condicions mínimes en els llocs de treball 
 
Barcelona, 29 de gener del 2019.-
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) en data de 9 de gener va haver de denunciar per escrit que a la Comissaria de Districte de Pineda de Mar no havia aigua calenta i que per tant s'estava vulnerant el Reial Decret 486/1997 sobre disposicions mínimes en els llocs de treball. A tal efecte recordem que l'article 3, sobre obligacions de l'empresa i l'annex V del Reial Decret esmentat obliga  que els edificis disposin d'aigua corrent, calenta i freda. En visita efectuada a aquestes instal·lacions, la nostra organització sindical va ser testimoni del fet que en les actuals dutxes dels vestidors, tant masculins com femenins, així com també en els diferents lavabos i serveis higiènics, no es disposava d'aigua calenta. Aquesta situació, en la data de la visita efectuada, ja feia més d'un mes que es venia donant la qual també s'havia posat en coneixement, per part dels propis efectius, dels responsables de manteniment sense que es trobés una solució al respecte. Per tant, en escrit amb número de registre E0716/24/2019, la nostra organització sindical ha instat a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d'Interior a revisar el sistema i reparar-lo de manera immediata per tal que es pugui garantir que les persones que hi treballin puguin tenir la higiene que els correspon. SAP-FEPOL ha posat èmfasi en l'escrit en el fet que, com totes les dependències policials, la CD de Pineda de Mar compte amb una Unitat de Seguretat Ciutadana, amb efectius que desenvolupen unes tasques específiques per a les quals és necessari mantenir una bona higiene corporal, ja sigui durant com al finalitzar la seva jornada laboral. Després de la denúncia presentada, membres de l'Administració ens han informat que avui mateix es procedirà a solucionar els fets denunciats per la nostra organització sindical. A tal efecte, SAP-FEPOL ha recordat que en cas de continuar en aquesta situació, no ens quedarà més remei que posar en coneixement de la Inspecció de Treball els extrems denunciats en l'escrit presentat el 9 de gener. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-3/2018 
DATA:29 de Gener de 2019
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto