ESCRITS, INVESTIGACIÓ 
La Secretaria d'Investigació insta novament a l'Administració a convocar un concurs de provisió per a l'especialitat 
Després que en reiterades ocasions s'hagi previst la convocatòria del concurs per a l'especialitat d'investigació i veient que no s'acaba publicant, la nostra organització sindical fa memòria a l'Administració i li reitera que, des de fa cinc anys els efectius policials no tenen la possibilitat d'apropar-se a casa seva. 
 
Barcelona, 17 de maig del 2019.-
Novament la nostra organització sindical ha tornat a instar a la Subdirecció General de Recursos Humans la necessitat de convocar un concurs de provisió per a l'especialitat d'investigació. Un concurs que es porta reclamant des de fa massa temps i que després que SAP-FEPOL hagi rebut la resposta sobre la imminent  convocatòria del concurs de l'especialitat de protecció de persones i bens, ens porta també a reclamar-lo per a Investigació. Com no pot ser d’una altra manera, des de la Secretaria d’Investigació del SAP-FEPOL celebrem que aquest procés per als efectius de les ARRO es dugui a terme.Però no podem evitar fer comparacions i demanar el que creiem que es just, també per als nostres especialistes. I és que el darrer concurs de l’especialitat d’investigació es va realitzar l’any 2014, la qual cosa vol dir que els companys d’aquestes unitats no han pogut moure’s del seu destí en els darrers 5 anys. Com a conseqüència d'aquests extrems molts i moltes especialistes, per a poder-se apropar al seu domicili han decidit abandonar la branca d'investigació, decidint marxar a Seguretat Ciutadana o a altres especialitats. Per tant, la inactivitat administrativa en quan a concursos ha provocat no només una pèrdua de bons professionals a les unitats d’investigació, sinó també una manca d’efectius en algunes d’elles les quals, actualment i davant l’increment de tasques que s’estan donant a aquesta especialitat, tenen molts problemes per poder donar compliment a la feina diària. Des del SAP-FEPOL no és la primera vegada que, de manera gairebé periòdica, hem portat aquest problema al Consell de la Policia tot denunciant la desertització que podria patir l'especialitat d'investigació en cas de no convocar-se un procés de provisió. Acta 111/16 de 16 de novembre del 2016 “Respecte a la queixa per la manca de concurs oposició per les especialitats de trànsit i investigació informa que l’últim que es va convocar va ser al 2014, pel que correspondria convocar-lo l’any vinent però s’ha d’analitzar l’índex de provisionalitat d’ambdues especialitats i també una qüestió molt important és saber si el personal dedicat a convocatòries pot assumir la d’ascens, d’accés i tots els concursos oposició d’especialitat.” Acta 112/17 de 15 de febrer del 2017 “Seguidament intervé l’assessora Anna Puig (SAP-FEPOL)  per insistir en la necessitat d’una convocatòria per a les especialitats d’investigació i trànsit, les quals no estan contemplades en el cronograma, a la qual cosa la consellera Català li respon que es tenen presents i s’està mirant d’encabir-les, ja que el fet que no estiguin contemplades al cronograma no vol dir que no s’incorporin però s’ha de mirar si el pressupost ho permet.” Acta 116/17 de 14 de setembre del 2017 “Pel que fa a les especialitats de trànsit i de la família d’investigació exposa que es calendaritzaran per a l’any vinent, igual que el concurs general de les categories de mosso/a i caporal/a i segurament, sergent/a i sotsinspector/a, si bé s’està estudiant el nombre exacte de llocs de treball que es poden treure a concurs. “ Acta 118/18 de 8 de febrer del 2018 “Pel que fa a la provisió d’altres especialitats com trànsit, protecció de persones i béns i investigació està previst examinar, d’acord amb el marge que ofereixi el pressupost, si és possible tirar endavant aquestes convocatòries i, en funció d’aquest fet es programaria el concurs general de les categories de mosso/a, caporal/a, sergent/a i sotsinspector/a pel darrer trimestre d’aquest any" Acta 119/18 de 10 d'abril del 2018 “Pel que fa a la previsió de noves especialitats està previst convocar un concurs-oposició de trànsit, protecció de persones i béns (ARRO) i investigació, si bé no es pot informar encara ni el nombre de places d’aquestes convocatòries, ni del calendari de les mateixes, atès que s’està pendent d’una sèrie d’ajustaments al pressupost per veure si admet un creixement amb nombre d’efectius destinats a aquestes especialitats.” Acta 120/18 de 16 de juliol del 2018 “Conclou recordant que pel que fa a l’agrupació d’investigació la intenció és publicar, abans d’acabar l’any, les convocatòries de concurs oposició d’investigació bàsica, avançada i policia científica també als únics efectes de regularitzar aquells funcionaris que ocupen provisionalment el lloc de treball o nous funcionaris que superen el procés selectiu. “ Tal i com es pot comprovar ja fa massa temps que s’està “calendaritzant” aquest procés de mobilitat i això ens porta, que les companyes i els companys que estan pendents del mateix, tinguin la sensació d’engany permanent i de menysteniment cap a la nostra feina per part de la Subdirecció i del Departament. Són aquests motius pels quals que, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) mitjançant rescrit presentat el passat 25 d'abril, vam tornar a instar a la Subdirecció General de Recursos Humans que, de manera urgent, convoqui el corresponent concurs oposició per l’especialitat d’investigació. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-35/2019 
DATA:17 de Maig de 2019
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto