COMUNICATS 
La Comissió d’estudi del Model Policial ha estat novament una Comissió d’Estudi del Model d’Ordre Públic 
Una vegada finalitzada la Comissió ha quedat constatat també amb les seves conclusions que no ha estat important el Model policial de Catalunya, sinó únicament el model d'ordre públic.      
 
Barcelona, 3 de desembre de 2022.-
 
Quan el Parlament de Catalunya constituí la Comissió d’estudi del Model Policial, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) intuïa que aquella era una comissió que, com la del 2013, tenia per únic objectiu el model d’ordre públic del cos de mossos d’esquadra.

Després de totes les compareixences s’ha pogut constatar que no estàvem equivocats i  que no ha estat important debatre, ni la seguretat ciutadana, ni el trànsit, ni tampoc el model d’investigació. Només ha estat prioritari -per alguns- intentar retirar el FOAM i crear un organisme de control “extern” (un més dels ja existents).

Per tant, considerem en primer lloc que aquesta Comissió es podria haver aprofitat per solucionar per exemple, els problemes que es troben dia rere dia les unitats de seguretat ciutadana del cos de mossos d’esquadra. O per exemple, per intentar donar resposta al problema de la manca de recursos de l’especialitat de trànsit. O per exemple també, per donar resposta a l’increment del crim organitzat que pateix Catalunya. Però no, malauradament i de nou el centre del debat l’ha ocupat (per interessos individuals) l’ordre públic.

És per això que, respecte la retirada urgent dels projectils  de FOAM, des del SAP-FEPOL considerem que de no ser aquesta haurà de ser una altra eina, la que asseguri el model mixt d’ordre públic de “proximitat en el diàleg i distància en la intervenció”. Per tant valorem de manera positiva que previ a la substitució de qualsevol eina se n’hagin d’estudiar d’altres que siguin igualment eficaces i potencialment menys lesives.

Alhora, i en quan a la creació d’un mecanisme “independent” i de control “extern”, tal i com SAP-FEPOL defensés durant la nostra compareixença, a dia d’avui el cos de mossos té fins a cinc (5) organismes de control, a més del Comitè d’Ètica de la Policia de Catalunya. Com a policia democràtica, el cos de mossos d’esquadra està controlat, tant pel seu propi Parlament, com per la judicatura i el Ministeri Fiscal, l’Estructura de Drets Humans de Catalunya (Síndic de Greuges i Institut de Drets Humans de Catalunya) a més, de la seva Divisió d’Afers Interns i de la Divisió d’Avaluació de Serveis.

Per tant, en calia algun més? Sincerament creiem que no! Si bé creiem fermament que els cossos policials hem de tenir mecanismes de control i de rendició de comptes, també creiem -i així ho vam defensar davant la Comissió- que el Model policial de Catalunya no es pot construir des de la desconfiança. A la Policia de Catalunya li calen recursos (humans i materials), així com també li cal confiança, malgrat som conscients que alguns, per molt bé que treballem els cossos policials, mai ens la donaran.
        
NÚMERO DE COMUNICAT:C-201/2022 
DATA:3 de Desembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto