ESCRITS, TRÀNSIT 
SAP-FEPOL presenta unes primeres esmenes a les pre-bases del concurs de trànsit 
La nostra organització sindical ha adreçat un primer escrit a la Subdirecció general de recursos humans reclamant que les persones que ja es troben dins l'especialitat, ja sigui per comissió de serveis o per qualsevol altre oferiment provisional, tingui preferència per aquelles que poden acollir-se a la l'excempció històrica. 
 
Barcelona, 9 de maig del 2023.-
 
Segons el document de projecte de bases que s’ha lliurat a les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha identificat una situació que, en cas que s’acabi produint, suposaria el que creiem un greuge respecte aquells i aquelles especialistes que ja formen part de trànsit fruit d’una comissió de serveis o per un oferiment com el PREP 3539/2020.

A aquest efecte, recordem que les persones que van passar a formar part de l’especialitat mitjançant l’oferiment esmentat (algunes d0elles amb el curs de l’ISPC fet i pràctiques aprovades) ho van fer aprofitant unes necessitats operatives del servei ja que calia cobrir places que havien quedat vacants a l’ART del Pirineu Occidental i La Seu d’Urgell.

Per aquest motiu, aquestes mateixes persones van fer una aposta forta per l’especialitat ja que, amb l’ànim de començar a assolir una antiguitat a l’especialitat, van escollir marxar lluny dels seus domicilis, encara que els suposés (a més del cost econòmic pertinent) una dificultat per conciliar la seva vida laboral amb la familiar.

Respecte aquestes persones, des de la Secció sindical de trànsit del SAP-FEPOL ens preguntem com és possible que (havent-se sacrificat com hem dit) ara passin a formar part del tercer grup d’accés, quan han estat part activa i important de l’especialitat. És així com pretenem fer atractiva l’especialitat?

Una cosa és que les persones que gaudeixen d’una comissió de serveis (les quals no tenen una plaça fixa guanyada per concurs) no competeixin a igualtat de condicions amb aquelles altres que sí la tenen. Però una altra ben diferent és que les persones a les quals ens referim en aquest escrit tinguin menys opcions per guanyar plaça en aquest proper concurs, que altres professionals que, tot i tenir en curs de trànsit aprovat, encara no pertanyen a l’especialitat (els que son de l’exempció històrica ens referim).

A aquest efecte és normal i evident el sentiment de decepció que aquesta part del col·lectiu ha tingut, ja que s’han sentit utilitzats i oblidats, si més no amb les pre-bases que s’han considerat.

En aquest punt de l’escrit, SAP-FEPOL vol recordar que en l’escrit E-85/2022 de 23 de setembre de 2022 sobre “propostes per fer més atractiva la nostra especialitat, facilitar l’accés i canviar el concurs oposició, els continguts i les seves fases” ja va proposar que aquelles persones comissionades a l’especialitat havien de tenir preferència per davant d’aquelles altres que (malgrat tenen el curs de trànsit fet) no formen part encara de l’especialitat. 

Per tots aquests extrems, des de la nostra organització sindical instem a la Subdirecció general de recursos humans a tenir en compte les nostres propostes i a donar les ordres oportunes per tal que les bases del proper concurs de trànsit siguin modificades i es doni prioritat, per davant d’aquelles que poden gaudir de l’exempció històrica, a aquelles persones que ja formen part de l’especialitat (encara que comissionades).
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-33/2023 
DATA:9 de Maig de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies