COMUNICATS 
El Departament d’Interior menysté les organitzacions no signants del darrer acord 
Malgrat que, fruit del darrer acord s’han elaborat esborranys d’instruccions que modifiquen les condicions laborals, aquestes només han estat lliurades a aquelles organitzacions sindicals que sí el van signar.     
 
Barcelona, 7 de novembre del 2023.-
 
El passat 27 d’octubre es va dur a terme la Comissió de seguiment de l’Acord de 31 de juliol sobre conciliació i altres millores retributives del cos de mossos d’esquadra, a la qual SAP, SME i SEIME (per no haver-lo signat) no hi tenim dret a participar-hi.  

Fruit de l’acord s’hauran de fer les modificacions normatives necessàries entre les quals destaquem, (1) la instrucció sobre normes reguladores de permisos, (2) la instrucció sobre normes reguladores de les vacances i (3) la instrucció sobre l’aplicació del complement específic variable per especial responsabilitat.

Ahir, sis dies després d’haver enviat aquests esborranys d’instrucció a la resta d’organitzacions sindicals que van signar l’acord, aquelles que no el vam signar no n’hem rebut cap. Ni la Direcció general de la Policia, ni tampoc el Departament d’Interior ens ha enviat cap document que sí ha estat posat a mans d’SPC, CAT, USPAC i SEGCAT.

Per tot plegat, des d’ambdues organitzacions sindicals hem adreçat un escrit al Director general Pere Ferrer denunciant el que suposa de facto una clara vulneració del dret d’informació i participació sindical.

Son aquestes les primeres conseqüències que el Departament d’Interior imposa a aquelles organitzacions sindicals que no comparteixen el seu posicionament en les darreres negociacions? Son aquestes les conseqüències que SAP i SME haurem de pagar per no haver-li fet el joc al Departament?

Ja anunciem, que com a organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra no passarem per l’adreçador i exigim per tant que, malgrat se’ns exclogui de la Comissió de seguiment de l’acord, se’ns passi tota aquella documentació que afecta de ple dret les condicions laborals de totes les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

No volem entendre (i així s’ha manifestat en l’escrit registrat) que, per no haver signat l’Acord esmentat, el Departament d’Interior i la Direcció general de la policia, ens castiga i ens dificulta no poder fer esmenes sobre el redactat de les instruccions que s’ha enviat a la resta de sindicats signants.

Per tant esperem una rectificació ràpida i immediata sobre aquesta qüestió i esperem rebre tota la documentació lliurada a la resta de sindicats per poder així fer les esmenes i propostes que considerem oportunes.
        
NÚMERO DE COMUNICAT:C-189/2023 
DATA:7 de Novembre de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies