CAMP DE TARRAGONA, COMUNICATS 
Resum de la reunió regional del Camp de Tarragona de 14 de desembre 
Amb el present comunicat us informem dels punts que des del Sindicat Autònom de Policia vam traslladar a la reunió que es va produir la setmana passada. Per ampliar la informació podeu posar-vos en contacte amb la nostra xarxa de delegats i delegades  
 
Tarragona, 19 de desembre del 2022.-
 
En data de 14 de desembre ha tingut lloc la reunió entre les organitzacions representatives, els comandaments regionals i els caps del servei d’administració. A continuació us fem un resum dels punts que el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha portat a la reunió.

Primer.- Administració
En relació a la nova uniformitat, el servei d’administració ens informa que ja s’està gestionant la seva recepció i que està previst rebre al voltant de 1692 caixes per tots els efectius de la RPCT en diferents formats depenent dels serveis. El Cap d’administració ha fet especial èmfasi en què els canvis que es puguin produir per possibles errades han de ser via petició i que tots han de quedar registrats.

Respecte a la reposició de menjars a la màquina de “vènding” el Cap d’administració ens informa que l’empresa adjudicatària reforçarà la reposició.

Els problemes de climatització passen per realitzar certs canvis en els sistemes de calefacció i ens informen que els problemes a Valls i als despatxos de l’AIC RPCT ja s’havien solucionat.

Segon.- ABP Reus
Pel que fa a la petició d’UI Reus sobre la necessitat de comptar amb USB de gran capacitat per facilitar l’operativa, per contra d’utilitzar els discs durs externs que han quedat obsolets ens informen que tot i que hi ha un sistema establert per la DSIP per demanar aquests perifèrics: “quan una unitat d’investigació necessiti un USB per lliurar diligències a un jutjat ha de fer el corresponent correu a l’oficina de suport de la CSUCOT (ITPG389@GENCAT.CAT) adjuntant un informe breu en format pdf i signat pel cap de la unitat”.

També ens informen que arran del canvi d’ordinadors de sobretaula per portàtils, s’han facilitat els antics disc durs que hi havien als ordinadors de sobretaula.
Sobre la consulta de la petició per col·locar un dispensador de paper al vestuari femení de l’ABP Reus, al igual que als lavabos que hi ha al costat del servei d’administració, el Cap d’administració ens informa que concretament aquest dispensador haurà de ser retirat perquè no estava prevista inicialment la seva instal·lació.

Tercer.-  CD Salou
Des del SAP-FEPOL ens han demanat formació en relació a temàtiques de trànsit, actuacions davant noves substàncies i actuacions davant de delictes greus. El Cap de la CD ens comenta que la troba molt bona la iniciativa i que la proposarà fer de forma esglaonada.

Sobre la reiterada petició sobre quan s’iniciaran les obres de l’ampliació i millores de les instal·lacions de la comissaria, el Cap d’administració ens comenta que de moment a data d’avui està previst que a principis del 2023 comencin les obres de millora i  condicionament dels vestuaris masculins.

La problemàtica en relació a les comunicacions per part de la Sala 112 ens han comentat que és una incidència que afecta pràcticament a tots els serveis, que s’ha informat d’aquesta als responsables de la sala i que s’estan realitzant ajustos de caràcter tècnic amb RESCAT per intentar solucionar-ho.

Respecte al mal funcionament del monitor de visualització de les càmeres ubicat a l’interior de la recepció de la CD, el cap d’administració ens informa que ja ha donat avis a infraestructures.cat perquè puguin substituir-lo o reparar-lo ràpidament i també ens informa que la incidència de la porta d’accés al pàrquing ja s’ha reparat.

Quart.- ABP-Vendrell
Respecte al aparcament interior de l’ABP Vendrell on hi ha actualment dotze vehicles decomissats s’està a l’espera que finalment es pugui acordar amb l’Ajuntament del Vendrell per poder traslladar-los a un nou dipòsit municipal.

També ens comenten que en la campa que hi ha just al davant de l’ABP poden estacionar els vehicles particulars dels usuaris de la comissaria, donat que no estava previst inicialment que tots els vehicles particulars poguessin estacionar a l’interior de la comissaria.

Cinquè.- Sala 112 Reus
Des de la nostra organització sindical hem manifestat la nostra preocupació per la propera marxa a una nova destinació d’un dels dos administratius que realitzen les seves tasques a la sala 112 Reus. En tant que a dia d’avui, la sala té una plantilla de 260 efectius és del tot necessari que com a mínim es mantingui aquesta ràtio de funcionaris, per poder gestionar amb garanties tot el volum de tasques que tenen assignades (PGH, permisos...).

El Cap d’administració ens ha informat que ja tenen previst que com a mínim es puguin mantenir aquest 2 efectius i que faran el possible per poder recuperar l’administratiu que marxa destinat a un altre destinació via comissió de serveis amb la màxima celeritat possible.

Sisè.- Oferiments futurs RPCT
En relació a la qüestió sobre si ARRO RPCT farà algun oferiment per poder cobrir les mancances que té a l’actualitat (tant d’agents com de comanaments) el Cap de la Regió ens confirma que es realitzarà un oferiment que ja està aprovat de 3 places d’agents.

El Cap de la Regió també ens confirma que es realitzaran 3 oferiments per les unitats d’investigació de Valls, Vendrell i Tarragona:
 
  • UI Valls (1 caporal)
  • UI Vendrell (2 agents)
  • UI Tarragona (4 agents)
 
Tots aquest oferiments resten pendents de ser publicats

Setè.- Agents amb pràctiques
Respecte a la situació dels agents de la 28a i 29a promoció, ens informa el Cap de la Regió que a data d’avui continuaran desenvolupant les tasques a les unitats on ara estan destinats i que de moment no hi ha cap previsió de canvis propers.

Des del SAP-FEPOL hem demanat si es realitzarà alguna pràctica de tir addicional als companys que han finalitzat les pràctiques, davant la qual cosa el Cap de la regió ens comenta que cada servei de suport de les diferents ABP, si ho sol·licitem per part dels companys que realitzen de monitors de Tir a l’ARRO no hi haurà cap inconvenient.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-213/2022 
DATA:19 de Desembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto