METROPOLITANA SUD, COMUNICATS 
Mai es pot deixar perdre el respecte a l’autoritat i això està passant a El Prat de Llobregat 
La situació que es viu en el barri de les 800 fa necessària una actuació policial i judicial que eviti mals majors en nous actes que es puguin cometre contra els efectius policials 
 
Barcelona, 11 de desembre del 2020.-
El Codi Penal estableix que son “autores d’atemptat a agents de l’autoritat les persones que agredeixin o, amb intimidació greu o violència, oposin resistència greu a l’autoritat, als seus agents o funcionaris públics, o els escometessin, quan es trobin en l’exercici de les funcions dels seus càrrecs o en ocasió d’elles”. No obstant sembla que a ningú l’importa les agressions físiques, amenaces, faltes de respecte, danys materials i un llarg etcètera de fets, que des de fa més d’un any venen patint els mossos i les mosses d’esquadra que treballen a la Comissaria del Prat de Llobregat. Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP) i des de la Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya (FEPOL) venim denunciant darrerament la impunitat sota la qual es creuen certs sectors de la societat, per atemptar contra els agents de l’autoritat. I el que ve succeint a el Barri de les 800 a El Prat de Llobregat, cal eradicar-ho i cal fer-ho ja! Malgrat la nostra organització sindical ha arribat fins a altes instàncies policials i polítiques per evitar més episodis, hores d’ara no hi ha hagut una resposta, contra els fets esdevinguts aquests darrers temps. Així les agressions físiques i les amenaces no només contra membres del cos de mossos d’esquadra, sinó contra membres de la policia local son ja massa habituals en aquest barri. A la nostra organització sindical li resulta incomprensible, irritant i vergonyant que contra aquesta successió de fets consecutius perpetrats per membres del “Barri de les 800” (alguns dels quals inclouen fins i tot atropellaments a policies) no hagi tingut la resposta policial i judicial que una situació així mereix. Cal per tant realitzar les actuacions oportunes (i així ho reclamem amb aquest comunicat) que aturin i corregeixin aquesta gravíssima situació de violència i faltes de respecte contra les forces policials. De no fer-se, la situació anirà a més i el sentiment d’impunitat que experimentaran aquells que perpetren actes tipificats en el codi penal, farà més difícil la situació. Des del SAP-FEPOL volem transmetre a tots els efectius policials i especialment als de la Comissaria del Prat de Llobregat del cos de mossos d’esquadra (els quals segueixen sense Cap de Seguretat Ciutadana) que no estan sols. La nostra organització sindical estarà al vostre costat fins aconseguir que es facin totes aquelles accions que retornin la normalitat en les actuacions policials en aquest barri. El cos de mossos d’esquadra ha de donar una resposta que es regeixi pels principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat. Però cal donar-la ja, amb l’objectiu de restablir una posició i ordre, que s’ha perdut amb alguns veïns i veïnes d’aquest barri del Prat de Llobregat. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-211/2020 
DATA:11 de Desembre de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies