GIRONA, COMUNICATS 
Reunió Regional de la RP Girona d'1 de febrer del 2021 
Resum dels punts tractats en la reunió que avui hem tingut les organitzacions sindicals amb els responsables de la Regió Policial i el Servei d'Administració 
 
Girona, 1 de febrer del 2021.-
Avui 1 de febrer de 2021 ha tingut lloc la reunió regional entre les organitzacions sindicals representatives del cos de Mossos d’Esquadra, amb els Caps de la Regió de Girona i els responsables de l’Administració de la Regió. Els punts més rellevants tractats a la reunió han estat els següents:
 • Uniformitat
Les responsables d’administració de la regió ens informen que la nova uniformitat és un tema tractat al Consell de la Policia i que no tenen més informació per aportar-nos.
 • Reposició extraordinària d’uniformitat
Les responsables d’administració de la regió ens informen que el Servei de Gestió Econòmica i Logística de la DGP ens va informar que els contractes del concurs de vestuari de reposició corresponent a l’any 2020 es van signar al desembre i el termini de lliurament és de 90 a 120 dies.
 • Parc mòbil
Les responsables d’administració de la regió ens informen que tots els vehicles nous que han arribat són logotipats. Han arribat 21 vehicles tipus mampara, 12 vehicles sense mampara, 3 vehicles de trànsit, 2 furgonetes de trànsit, 6 motos de trànsit i 1 furgoneta de trasllats. Queda pendent l’arribada de 3 furgonetes per l’ARRO. Tot i demanar-ho no ens han especificat la distribució dels vehicles a les diferents comissaries de la regió.
 • Filtracions d’aigua de la Sala
Les responsables d’administració de la regió ens informen que les filtracions d'aigua que es van produir va ser conseqüència del temporal “Filomena” i que va ser per les finestres, per ser de carpinteria metàl·lica. Han fet gestions per canviar les finestres. Es farà una actuació al nivell de façana que comporta el canvi de les finestres. Mentrestant es realitzen aquestes actuacions, es mirarà de solucionar aquestes filtracions i es farà, un cop acabin les obres de l’edifici de l’ARRO, la canalització del cablejat de la Sala.
 • ACD de Girona
Les responsables d’administració de la regió ens informen que al desembre els tècnics de la Comissió Regional de Seguretat d’Edificis i d’Infraestructures van visitar l’ACD de Girona. Ara estan redactant els pertinents projectes per demanar la partida econòmica per executar les obres. Respecte a la maquinària d’extracció ens informen que funciona correctament, tot i reconèixer que segurament és insuficient i que a la nit es para, per les queixes dels sorolls que fan els veïns. Està pendent fer un estudi de sorolls i extracció d’aire que determini quines actuacions es poden fer. Ens informen que des d'administració han fet tot el que tècnicament se’ls ha indicat. Respecte a altres qüestions tractades sobre l’ACD ens han repòs el següent:
 • Les proteccions oculars són una EPI i no n’hi ha per tothom, qui ho demana se l’hi facilita, però tenint en compte la limitació de quantitat.
 • No es pot obligar a rentar les mans als detinguts.
 • Les garjoles no es desinfecten sinó hi ha un detingut del que es sàpiga que és positiu en COVID.
 • Les garjoles tenen la capacitat per 7 detinguts, si n’hi ha més no es pot complir que hi hagi només 1 per garjola.
 • Els matalassos només es desinfecten en cas que hi hagi un cas confirmat de COVID del detingut que l’ha usat.
 • Sobre les mesures higièniques a l’hora de subministrar els àpats als detinguts, ens han respòs que qui vulgui una mascareta FFP2 que ho demani.
 • Administració no ha subministrat bosses per separar la roba del carrer de la feina. Que els mossos han de ser prou responsables amb la seva roba.
 • Per desinfectar els armers hi ha prou material per a fer-ho.
En definitiva! Que com que l'Administració no ha dotat de prou material o mitjans per poder complir amb el que es va formar als efectius del Mossos d’Esquadra, doncs la seguretat dels Mossos és el menys important i no es compleixen moltes de les coses amb què es va formar els efectius sobre la COVID.
 • Nou accés a les comissaries
Les responsables d’administració de la regió ens informen que únicament tenen coneixement per la informació publicada a intranet.
 • Manca de Benzinera al torn de nit a Girona
Les responsables d’administració de la regió ens informen que la benzinera CAMPSA EXPRESS situada al carrer de Santa Coloma de Girona no està integrada al sistema SOLRED. Han traslladat aquesta problemàtica a Gestió econòmica i logística per trobar una solució.
 • Comissaria de la Jonquera
Les responsables d’administració de la regió ens informen que a mitjans de febrer estarà el projecte definitiu i al març la licitació amb la previsió d’iniciar les obres al setembre.
 • Sala Girona
Les responsables d’administració de la regió ens informen que la part operativa és qui subministra les mascaretes i que si algú vol FFP2 aquesta se li lliurarà. També ens informen que el tancament de la Sala està previst al Novembre del 2021, tal i com es va avançar al darrer Consell de la Policia. Respecte a la contínua manca d’efectius de la sala i la mala gestió en els permisos, els Caps de la Regió ens informen que la manca d’efectius és una cosa puntual, quan tots sabem que no és així i que hi ha setmanes senceres planificades amb molt pocs efectius. Llavors informen que la RPG és la que més serveis són introduïts per les tauletes i que això fa baixar la quantitat de feina dels operadors de sala. En tant que a la gestió dels AP de la Sala s’excusen amb la situació derivada de la COVID-19 i no pas d’una mala gestió.
 • Furgó ARRO amb horari de dilluns a divendres
Els Caps de la Regió ens informen que en cap cas els efectius d’aquest furgó estan allà per un càstig. Sota cap concepte els agents hi estan per un tema de baixes laborals, sinó que els hi va molt bé per poder cobrir serveis dispositius, etc. Des del SAP-FEPOL considerem que és una mica estrany que sigui l’única regió on hi hagi una furgoneta amb aquestes característiques.
 • Servei d’Administració ARRO
Les responsables de l’administració de la regió ens informen que no han rebut cap queixa del funcionament d’administració de l’ARRO i que tampoc han rebut ímputs negatius per part de l'administrativa que està físicament a l’edifici de l’àrea. Ens traslladen que aportem les problemàtiques concretes per llavors poder-ho abordar, ja que no poden saber les coses i citem textualment a “toro pasado” Per tant, davant d’una vegada més del llançament de pilotes fora, des del SAP-FEPOL agrairíem que qualsevol mal funcionament per part d’administració ens ho feu saber ja que traslladarem TOTS els casos que anomenen puntuals.
 • Climatització
Les responsables de l’administració de la regió ens informen que es va fer una reparació a una vàlvula malmesa del sistema de climatització de la comissaria de Sant Feliu de Guíxols i que ja funciona correctament.
 • Obres comissaria de la Jonquera
Les responsables de l’administració de la regió ens informen que està previst l’inici de les obres al 2021 i la data prevista de lliurament serà durant el 2022.
 • Malestar de la plantilla de l’UTI
El Cap de l’AIC informa que el malestar que pot haver a la plantilla de la UTI pot ser a causa dels nous protocols establerts que xoquen amb la forma de treballar que tenien els efectius de la unitat, sobretot als que més anys porten a la unitat. També per la situació de la COVID-19 que no ha permès concedir més permisos. Així mateix confirma que es segueixen les directrius i els protocols que marca la divisió. Aquestes han estat les qüestions tractades en aquesta reunió. Per qualsevol aclariment us podeu posar en contacte amb els nostre delegats. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-19/2021 
DATA:1 de Febrer de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies