METROPOLITANA SUD, COMUNICACIÓ 
Reunió Regional Metropolitana Sud de 8 de juny de 2021 
Resum dels punts tractats a la darrera reunió entre els comandaments regional, el servei d'administració regional i les organiztacions sindicals representatives.    
 
Barcelona, 16 de juny de 2021.-

El passat 8 de juny es va realitzar la darrera reunió regional entre els comandaments de la Regió policial metropolitana sud, els serveis d’administració regional i les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra. A continuació us fem un resum dels punts més rellevants que s’hi ha tractat.
  • Previsió de desinfecció i manteniment de les dependències policials.
Des del SAP-FEPOL hem traslladat les queixes generalitzades de pràcticament totes les Comissaries respecte la falta de desinfecció. Tot i que reconeixem l’increment en les hores de neteja, la desinfecció de les dependències per part d’empreses especialitzades només s’ha produït a petició de part i mai de forma preventiva.

Com a sindicat hem traslladat la necessitat de desinfectar les dependències policials de manera periòdica i per sistema. Al respecte se’ns informa que tots els Caps de les Comissaries, així com també els d’Unitats poden demanar la desinfecció de les seves dependències, materials i vehicles. Fins ara no s’ha denegat mai cap petició.
  • Parc mòbil.
En resposta a preguntes de la nostra organització sindical ens informen que la previsió d’arribada dels 386 vehicles nous és per a finals d’any.
  • 27a promoció i pla d’estiu.
Ni de la futura situació de les persones membres del cos de mossos d’esquadra de la 27 promoció, així com tampoc del Pla d’Estiu es té hores d’ara cap informació nova. D’aquesta darrera qüestió es va fer un comunicat arran de la reunió mantinguda en data de 30 d’abril.
 
  • Pàrquing i Servei porta ABP Sant Feliu.
Des de la nostra organització sindical hem tornat a denunciar els problemes d’estacionament que tenen diàriament els efectius destinats a aquesta comissaria. Respecte aquesta situació la Regió ens informa que n’és plenament conscient, sabent que encara podria anar a pitjor ja que l’Ajuntament pretén transformar en carril bici, tot el costat esquerra de pujada. És per això que els comandaments regionals estan mirant i estudiant opcions que posin solució a aquesta situació.

En relació al Servei de Porta i els pics de feina que hem denunciat i que ha de patir un sol efectiu, se’ns comunica que en breu es posarà una altra persona (no serà un altre efectiu policial) per tal que pugui ajudar.

Els Caps Regionals comparteixen també, la idea i la necessitat de reformar i reubicar el material de porta. No obstant aquesta qüestió ja no depèn d’ells.
  • ARRO Metropolitana Sud.
En relació al possible trasllat d’ARRO se’ns informa que la intenció del cos és ubicar-los a l’edifici A de l’Aeroport, igual que es pretén fer amb els efectius d’ASA. No obstant no poden garantir que el trasllat es faci en el temps previst (1 de gener del 2022).
Mesures de seguretat de les comissaries de la RPM Sud.

Des del SAP-FEPOL hem tornat a reclamar (tal i com féssim en reunió amb Prefectura i en el darrer Consell de la Policia) la necessitat d’incrementar les mesures de seguretat de totes les dependències policials. En aquesta reunió específicament les de la RPM Sud.

Considerem que les deficiències en seguretat en alguns casos son flagrants i per tant cal actuar amb la màxima celeritat possible. Els Caps Regionals, malgrat comparteixen les nostres queixes, la seva solució no depèn d’ells i s’ha d’elevar per tant, a la Comissió de Seguretat.
  • ABP Vilanova.
La nostra organització sindical ha denunciat les dificultats que pateixen els efectius que realitzen Servei Porta de poder escoltar amb el vidre tancat, la ciutadania que visita la comissaria.

Així mateix (i malgrat alguna altra organització sindical hi està en contra) hem tornat a proposar col·locar una impressora en aquest servei, la qual cosa evitaria que els agents que el realitzen s’hagin de desplaçar fins a l’altra punta de la comissaria per buscar la impressió.
A l’efecte, els Caps Regionals veuen amb  bons ulls la nostra petició i ens informen que si ho demana el Cap de la Comissaria estudiaran el cas. En quan a la demanda de la porta ens emplacen a portar-ho al Comitè de Seguretat i Salut Laboral.
  • ABP Hospitalet de Llobregat.
SAP-FEPOL hem tornat a insistir novament que per accedir a aquesta comissaria, només hi ha un intèrfon amb resposta de veu, però sense cap càmera que faciliti que els efectius policials que estan realitzant el Servei de Porta puguin veure qui hi accedeix.

Emplaçant-nos novament a la Comissió de Seguretat (i essent conscients que és així) des de la nostra organització considerem que els Comandaments Regionals també han d’exercir la pressió necessària per a que això es produeixi, la qual podria accelerar la seva solució definitiva.

Per altra banda, SAP-FEPOL ha denunciat la gran mancança de material que pateix aquesta comissaria com per exemple de bateries, fundes i portàtils. Els Caps d’aquesta comissaria han de fer els documents interns oportuns per portar el control exacte del que falta i del que no.
  • Climatització de les comissaries.
Se’ns assegura que totes les comissaries estan revisades i els sistemes de climatització arreglats de cares al proper estiu. Des de la nostra organització sindical estarem atents per denunciar ràpidament problemes que puguin sorgir i exigir una ràpida solució.
Sala Sant Feliu.

Respecte la intenció de tancament d’aquesta Sala de Coordinació ens confirmen la previsió de tancar-la durant el proper any 2022. No obstant la intenció ara és centrar-se en el tancament de la Sala Regional de Girona.
  • CP Brians.
Des del SAP-FEPOL hem sol·licitat una modificació del sistema de balisa, ja que al no haver-hi Servei d’Administració hi ha dificultat per fer arribar documents, material, etc. Des de la Regió no tenen inconvenient en modificar el sistema i valoraran la proposta que se’ls faci arribar.

Aquestes son les qüestions que s’han tractat en aquesta reunió. Per proposar nous temes per a la propera reunió o per ampliar la informació explicada en aquest comunicat, SAP-FEPOL té a disposició de totes les persones afiliades la seva xarxa de delegats i delegades.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-88/2021 
DATA:16 de Juny de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies