PONENT, COMUNICATS 
SAP-FEPOL denuncia davant la Inspecció de Treball les condicions de la CD de Mollerussa 
En un pas més en la legítima reivindicació per unes instal·lacions dignes, la nostra organització sindical compleix els extrems manifestats ara fa un mes en l'escrit adreçat al Departament sobre les lamentables condicions d'aquesta comissaria 
 
Lleida, 10 de desembre del 2020.-
El passat 4 de novembre del 2020, la Secció Sindical del SAP-FEPOL a la Regió Policial de Ponent denunciava per escrit  a la Sub-direcció general de prevenció de riscos i salut laboral (SGPRiSL) del Departament d'Interior les condicions sota les quals havien de treballar els efectius policials del cos de mossos d'esquadra destinats a la Comissaria de Mollerussa. Unes condicions que prèviament ja havien estat comunicades a la reunió que els Caps de la Regió Policial i els serveis d'administració mantenen de manera periòdica amb les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d'esquadra. Tant en la reunió regional com en l'escrit adreçat a la SGPRiSL, SAP-FEPOL denunciava la vulneració de fins a quinze normatives, algunes tant elementals (i tant greus a la vegada) com el Reial Decret 2177/1996 NBE-CPI 96 sobre condicions contra incendis dels edificis o la Llei 33/2011 General de Salut Pública. No obstant, un mes més tard i malgrat el flagrant incompliment normatiu respecte per exemple en l’amuntegament de persones que es produeix pràcticament en la totalitat de despatxos de les dependències policials (GAV, Grup 200, Cap de Comissaria, Administració, Suport i Cap OAC), no respectant per tant una superfície mínima de 10 metres quadrats per person, la nostra organització sindical encara no ha obtingut resposta de les deficiències denunciades. És per això que tal i com ja advertíssim ara fa un mes i en un nou pas en la reivindicació legítima per unes condicions dignes dels llocs de treball, SAP-FEPOL ha donat trasllat del pèssim estat de la Comissaria de Mollerussa a la Inspecció de Treball de la Seguretat Social a fi i efecte que aquesta realitzi la seva activitat inspectora i si s'escau sancionadora contra el Departament d'Interior. Per tant la nostra organització resta a l'espera del que pugui determinar la pròpia Inspecció de Treball com a conseqüència de la denúncia presentada. Una denúncia que només retirarem si s'inicien de manera immediata les millores, que primer a la reunió regional i després en l'escrit presentat hem vingut reivindicant. Us mantindrem informats de totes les novetats que es vagin  produint sobre aquest assumpte. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-210/2020 
DATA:10 de Desembre de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies