COMUNICATS, INVESTIGACIÓ 
Reunió de la Comissaria General d'Investigació Criminal de 29 de novembre 
Ahir es va recuperar la reunió entre els Caps de la Comissaria General d'Investigació Criminal, els Serveis d'Administració i les organitzacions sindicals amb representació al Consell de la Policia. Amb aquest comunicat us fem un resum dels punts més rellevants que s'hi van tractar.    
 
Barcelona, 30 de novembre del 2021.-
Ahir, va tenir lloc la reunió entre els sindicats i el cap de la CGIC, juntament amb altres membres de l’administració. Degut a la limitació horària en la durada de la reunió, només hem pogut tractar cinc temes dels proposats. La resta han quedat pendents per a la propera reunió prevista per aquí tres mesos. Concretament s’ha parlat del següent;
 
  • CARRERA PROFESSIONAL:
Per part de la CGIC estan totalment d’acord amb la promoció dins de la família d’investigació. De fet s’ha recordat que actualment hi ha un grup de treball relacionat amb aquest tema que properament ha de donar fruits.

En relació al concurs de provisió manifesten que no estaria malament poder fer cada 2 anys un concurs, encara que sigui de mobilitat en el cas que l’increment d’efectius no sigui possible.
Hem demanat un recompte d’efectius a les diferents unitats, però ens manifesten la dificultat de fer-ho ara mateix per la proximitat del concurs de trasllats i la resolució dels de promoció. Per la propera reunió ho tornarem a demanar i esperem que llavors ja es pugui realitzar.

S’ha comentat la possibilitat de canvis de funcionament del PGA, però se’ns ha adreçat a la taula de negociació corresponent, ja que aquest tema no depèn de la comissaria. Tot i això ens han  manifestat estar a favor de la revisió del procés.
 
  • DOTACIÓ DE MÉS HORES EXTRES PER EVITAR MÉS HORES ACUMULADES:
Per part de la CGIC estan totalment d’acord amb la retribució de les hores que es realitzen en operatius especials. Ja s’ha aconseguit que els efectius de l’especialitat puguin participar en aquests operatius com poden ser ORIS i altres, i per part de la comissaria s’ha sol·licitat per altres de propis d’investigació, tot i que no ha estat possible donat que aquest punt depèn directament de la subdirecció general.

Per part del SAP-FEPOL demanem una bossa d’hores disponibles per cada cap d’unitat per poder fer dispositius remunerats. Considerem que és un tema imprescindible més tenint en compte el número desmesurat d’hores acumulades que hi ha actualment a l’especialitat.

També demanem que es comenci a plantejar una solució pels companys i companyes que actualment es troben en edat de jubilació, aplicant els darrers canvis en aquest tema, i disposen d’un número important d’hores acumulades.

Sabem, i de fet així ens ho manifesten, que no és la taula adient per fer aquesta demanda però volem el suport de la comissaria per tal que es dugui a terme. Ens manifesten que els diners venen limitats per una disponibilitat pressupostaria, però per part de la CGIC estarien d’acord amb aquest sistema.
 
  • FORMACIÓ DESCENTRALITZADA, ESPECIALITZADA I ONLINE:
Des de la CGIC ens manifesten que aquest tema no ha estat una prioritat per la comissaria en els darrers anys, però que des d’un temps cap aquí ho estant intentant millorar. Estan apostant per un sistema de formació reglada i continua cada 15 dies aproximadament amb jornades telemàtiques. Per part del SAP-FEPOL demanem que aquestes jornades s’enregistrin per tal que qualsevol efectiu pugui accedir en cas de no poder assistir al moment.

També implementaran cada cop més la formació online amb l’objectiu d’aconseguir una descentralització.

Pel que fa a les unitats d’investigació bàsica ens manifesten que sempre estan incloses en la formació perquè des de la CGIC volen que sigui així. En aquest sentit tornem a demanar que, tal i com diuen que fan amb la formació, ho facin també amb la resta d’acords de les reunions per tal que es facin extensius a les UI, tot i no dependre de la comissaria d’investigació
 
  • PROBLEMÀTICA AMB ELS VALS DE ROBA I AMB LA UNIFORMITAT:
La modificació del sistema de compensació dels vals de roba ha estat informat al Consell de la Policia i en el mateix es va manifestar que els següents vals s’ingressarien en nòmina. Actualment es troba en estudi per part de la Subdirecció i resten pendents de la modificació que es plantegi.

Pel que fa a la uniformitat s’ha tornat a reclamar la dotació de la funda d’armilla pels efectius d’investigació ja que segons el mateix acord del val de roba, cada efectiu ha de disposar de la dotació d’uniformitat genèrica. Ens remeten a la comissió de materials per fer la petició i així es farà per part del SAP-FEPOL.
 
  • NOVETATS EN LA NOVA ESTRUCTURA DE POLICIA CIENTÍFICA:
Sobre les modificacions a les unitats de policia científica tant bàsica com avançada ens informen que es porta més d’un any estudiant el funcionament de la policia científica i entre altres, s’ha detectat un solapament entre els nivells 2 i 3.

Actualment els criteris de quin nivell actua en cada situació no és un criteri clar i queda una mica a decisió de les UTPC. S’ha de variar la perspectiva de la policia científica. Actualment les unitats bàsiques estan fent IOTP que li son pròpies per tipologia delictiva, però que exigeixen els coneixements de de nivell 3.

El pla que han elaborat al respecte per tal de solucionar el problema no s’ha presentat encara a la prefectura. Per part de la CGIC proposen que tot el servei de policia científica ha de ser troncal, s’ha de dotar als serveis de científica bàsica de més mitjans i formació i han d’estar guiades per un comanament amb els coneixements adients.

Per això es canviarà la dependència orgànica i funcional de les unitats bàsiques ja que no té sentit, entre altres situacions, tenir grups petits amb poca càrrega de feina en una ABP i tenir la del costat saturada amb els mateixos o menys efectius. Científica no necessita una demarcació territorial tant com les unitats d’investigació bàsiques.

Aquest canvi de model implica un canvi de decret per la modificació de places. Tothom hauria d’estar en nivell 3 d’especialització però això no ha d’implicar un augment de despesa ja que es donarà una disminució del nombre d’efectius.

En principi tots els moviments haurien de ser voluntaris, sense perjudicar a cap agent i refermats amb un canvi de decret. Amb aquest canvi també pretenen la millora del sistema de guàrdies de científica, amb l’augment dels efectius s’han de reduir el número de guàrdies que es fan actualment per agent.

No ens poden donar una estimació de l’entrada en funcionament del nou projecte ja que encara no tenen el vis-i-plau de la Prefectura. No obstant són conscients que la implementació no serà ràpida.

Aquests són els punts tractats a la reunió, ens hauria agradat poder parlar de totes les inquietuds que ens heu fet arribar però no ha estat possible. Si teniu qualsevol dubte al respecte o aportació us podeu posar en contacte amb els nostres delegats.
        
NÚMERO DE COMUNICAT:C-166/2021 
DATA:30 de Novembre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto