TERRES DE L'EBRE, ESCRITS 
SAP-FEPOL denuncia la manca de neteja i de manteniment de la CD de l'Ametlla de Mar 
La nostra organització sindical ha denunciat l'estat de les instal·lacions d'aquestes dependències policials, provocades per una deixadesa i una manca de manteniment. 
 
Ametlla de Mar, 26 de setembre del 2018.-
En data de 20 de setembre, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha presentat una denúncia davant de la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d'Interior per la manca de neteja i manteniment que a dia d'avui presenta la Comissaria de Districte de l'Ametlla de Mar. En concret, la nostra organització sindical ha denunciat la floridura acumulada als sostres de les dependències policials, la qual produeix espores que poden provocar patologies respiratòries, reaccions al·lèrgiques o cefalees a les persones. A l'efecte, SAP-FEPOL ha instat al Departament d'Interior a vetllar pel compliment del Reial Decret 486/1997 sobre disposicions mínimes en els llocs de treball, així com també la Llei 31/1995 de prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 489/1997 el qual obliga a l'Administració a realitzar una neteja i un manteniment adients de les instal·lacions per mantenir les condicions termohigronomètriques i ambientals adients. Esperem per tant que, després de la nostra denúncia, l'Administració sigui diligent en la solució a la problemàtica denunciada. No fer-ho portaria novament a la nostra organització sindical, com ve essent habitual darrerament, davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social.   
NÚMERO DE COMUNICAT:E-125/2018 
DATA:26 de Setembre de 2018
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies