METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS 
El "zulo" dels TEDAX a l'ABP de Sant Andreu 
Després que aquests efectius hagin estat ubicats en un nou espai (que abans eren petits magatzems) s'ha comprovat que aquests no reuneixen les mínimes condicions. La nostra organització sindical ja ho ha denunciat per escrit  
 
Barcelona, 31 de maig del 2022.-
 
Els efectius del TEDAX (NRBQ) de la Regió Policial de Barcelona han patit canvis significatius. No només han vist com se'ls ha canviat l'horari i les condicions de treball, sinó que a més se'ls ha ubicat en un nou espai. Més concretament i en relació a aquest nou espai on han estat ubicats, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha comprovat el seu estat i en veure'l podem dir que aquest no compleix amb la normativa vigent.

És per això que avui, la nostra organització sindical ha adreçat un escrit a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral denunciant aquesta situació i reclamant l'actuació pertinent per tal que s'adeqüin aquestes instal·lacions. 

En primer lloc, SAP-FEPOL ha denunciat l'espai reduït on han estat ubicats aquests efectius. Una habitació de 7.9 m2, mides de la qual queden molt lluny de l'espai que tenien previ a aquest (60 metres quadrats en total). Així mateix la nostra organització sindical ha denunciat la manca d'ordre i la manca d'espai de treball que pateixen aquests efectius, la qual cosa atempta contra el Reial Decret 486/1997 pel qual s'estableixen les condicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. Així mateix s'ha denunciat la brutícia observada i la manca de neteja evident fet que provoca que aquests, siguin uns espais indignes per a les tasques que s'hi efectuen.

A més, recordant que en aquests espais els efectius policials (per la naturalesa de les seves funcions) estan obligats a quedar-s'hi a descansar, hem denunciat que el control climàtic estigui centralitzat, cosa que fa que no es pugui regular ni la temperatura ni el cabal d'aire. Aquests extrems, sumat al fet que les zones de descans estiguin a l'altra banda d'un passadís tancat i exposat al sol, provoca que no es puguin garantir les condicions ambientals necessàries.

Per tot plegat, SAP-FEPOL ha remarcat que a més d'insuficient, aquest és un espai indigne d'un servei policial de 24 hores, el qual ha vist com han perdut gairebé 2/3 parts de l'espai que tenien abans. Per aquests motius la nostra organització sindical ha instat a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral del Departament d'Interior que posi fil a l'agulla i solucioni ràpidament els extrems denunciats ja que, en cas de no fer-ho, SAP-FEPOL portarà aquest tema davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social i reclamarà el seu tancament immediat.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:E-36/2022 
DATA:31 de Maig de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies