METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS 
Els efectius en pràctiques "obligats" a fer jornades maratonianes 
Els efectius en pràctiques estan retornant totes les hores de baixes mèdiques i confinaments per COVID-19, malgrat l'ordre del tribunal qualificador de 31 de març 
Barcelona, 1 de juny del 2020.-
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha detectat una situació que afecta exclusivament a les persones membres del cos de mossos d’esquadra que es troben realitzant els períodes pràctiques i que és conseqüència directa de l’actual situació produïda per la crisi sanitària per COVID-19. El fet és que el passat 31 de març, el tribunal qualificador va acordar que “sense perjudici dels criteris d’avaluació de la fase de pràctiques aprovats per aquest tribunal qualificador en data 11/06/2019, s’acorda que es podrà reduir el nombre d’hores de presència real al servei en atenció a l’excepcional situació actual d’alarma, per aquells casos que amb motiu del confinament, o per circumstàncies anàlogues no hagin pogut completar la totalitat de les hores establertes”. Però des de la nostra organització sindical hem detectat que, malgrat la nota publicada i vista la situació actual, aquesta no s’està duent a terme ja que moltes persones membres del cos en període de pràctiques que han estat de baixa mèdica per la COVID-19 o que han estat aïllades, estan retornant totes les hores. Aquests extrems estan provocant planificacions de jornades maratonianes, així com també una afectació directa en la conciliació de la vida familiar amb la laboral d'aquests efectius. Tots sabem i és evident que una persona membre del cos que està en pràctiques no denunciarà de manera directa aquesta situació i assumirà tota aquella planificació que se li proposi. Però des del SAP-FEPOL considerem que el servei no es pot aprofitar d’una situació de “superioritat” per allargar i planificar, per posar un exemple, les jornades de 8 hores a 12 hores de manera constant. Si bé aquestes jornades de recuperació poden ser una bona opció per aquelles persones membres del cos que tenen suspès un període de pràctiques, també som conscients que aquestes planificacions maratonianes no es poden realitzar amb caràcter general i menys, amb la nota publicada el 31 de març pel propi tribunal qualificador. És per això que la nostra organització sindical ja ha presentat un escrit adreçat a la Presidenta del Tribunal qualificador i alhora Sub-directora General de Recursos Humans per tal que es deixin de planificar aquestes jornades maratonianes i es compleixin els criteris aplicats pel propi tribunal en data de 31 de març. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-51/2020 
DATA:1 de Juny de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies