COMUNICATS 
Èxit jurídic: aconseguim els mateixos drets per a fills i filles de famílies monoparentals! 
En una sentència pionera a Catalunya, els serveis jurídics de la FEPOL, aconsegueixen els mateixos drets per als infants de famílies monoparentals que els de famílies biparentals, els progenitors dels quals podien gaudir d'un permís de de setze (16) setmanes per cadascun dels progenitors i per tant trenta-dues (32) en total.    
 
Barcelona, 2 de febrer del 2022.-

Els Serveis Jurídics de la Federació de Professionals de la Seguretat Pública de Catalunya (FEPOL), a la qual hi està integrat el Sindicat Autònom de Policia (SAP), han aconseguit una sentència pionera a Catalunya, respecte el reconeixement dels drets dels infants de famílies monoparentals.

Els nostres serveis jurídics, en defensa dels interessos d’una afiliada, van presentar demanda contra l’Institut Nacional de la Seguretat Social, quan aquesta es va negar a reconèixer-li les trenta-dues (32) setmanes de permís que tenen els progenitors de famílies biparentals en el naixement d’un fill o filla. En aquest sentit, la Seguretat Social al·legava de manera sorprenent (i contra els nostres arguments) que aquest dret “no està recollit en la regulació actual”.

En contraposició a la postura de la Seguretat Social, els nostres serveis jurídics van al·legar que “el permís per naixement i cura del menor” s’ha d’interpretar, no com un benefici per als  progenitors, sinó “a la llum del principi general de l’interès superior del menor”.

Així mateix, en la demanda judicial, els nostres serveis jurídics han defensat que la pròpia Constitució Espanyola recorda i imposa la necessitat de respectar els tractats i acords internacionals, com és per exemple la Convenció dels Drets dels Infants la qual, en el seu article 2.2 recull específicament que “els estats membres prendran totes les mesures adequades per assegurar que l’infant estigui protegit contra tota classe de discriminació (...)”.

En aquest sentit és evident que (tal i com així s’ha defensat en la demanda) els infants de famílies monoparentals “no poden ser discriminats per la decisió sobre el model de família que hagin adoptat els seus progenitors” i per tant, en el cas de no concedir-se les 32 setmanes de permís, la seva “atenció, cura i desenvolupament patiria una clara minva respecte a aquells altres que es troben emmarcats en un model de família biparental”.

Per tots els extrems esmentats, el Jutjat de lo Social de Barcelona (en una sentència contundent) ha estimat els arguments defensats pels nostres serveis jurídics i ha reconegut el dret del menor a què el seu únic progenitor gaudeixi del temps sol·licitat de permís, més quan no fer-ho significaria també, vulnerar l’article 14 (principi d’igualtat) i l’article 39.2 de la Constitució Espanyola (protecció social, econòmica i jurídica de la família).

Així doncs, la nostra organització sindical celebra amb enorme satisfacció aquesta sentència, gràcies a la qual s’hi podran acollir a partir d’avui totes les famílies monoparentals del cos de mossos d’esquadra i resta de treballadors i treballadores, els infants de les quals han patit (per voluntat de la pròpia Seguretat Social) una vulneració flagrant dels drets que com a menors d’edat haurien d’haver tingut dret.
     
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-12/2022 
DATA:2 de Febrer de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto