ESCRITS, ORDRE PÚBLIC 
SAP-FEPOL presenta una proposta per compensar la disponibilitat dels efectius de les ARRO 
SAP-FEPOL presenta una proposta per compensar la disponibilitat de les ARRO. Entre d'altres està la de compensar amb cinc hores de treball per cada vegada que s'activi als efectius. 
 
En la darrera reunió de la Comissió de Treball de 10 de maig del 2018 entre l’Administració, la Prefectura i els representants sindicals del cos de mossos d’esquadra va quedar en evidència que en relació a les ARRO cal treballar per millorar i garantir la seva conciliació de la vida familiar amb la laboral. A l’efecte, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) fent un recordatori dels escrits presentats fins aquella data (els registrats amb números 1-2017-0656295-1 de 7 de novembre, 1-2017-0669918-1 de 14 de novembre, 0447/4453/2018 de 4 d’abril i 0447/4875/2018 de 12 d’abril) va posar en evidència la necessitat de compensar l’absoluta disponibilitat que tenen els efectius destinats a les ARRO. La nostra organització sindical va poder posar sobre la taula, la sobre-exigència que des de fa molts mesos venen patint els efectius destinats a les unitats d’ordre públic, entre elles totes les ARRO de les diferents Regions Policials. Des de la nostra organització sindical, seguint la nostra política sindical de presentar propostes de millora, hem presentat a la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia la que considerem que seria una compensació digna pel continu trencament de la conciliació de la vida familiar i laboral que pateixen els efectius de les ARRO. Primer.- Considerem que els efectius destinats a les ARRO, de la mateixa manera que ho estan altres especialistes del cos, haurien d’estar sotmesos a un quadrant especial flexible i no a un especial específic. Tots sabem que l’horari especial específic no té, a dia d’avui, cap mena de garantia i el trencament continu de la conciliació laboral i familiar no té cap mecanisme de compensació. Segon.- Estar sotmès a un horari especial flexible és una prioritat per a la nostra organització sindical. Un horari especial flexible que contingui una planificació anual que, tal i com passa amb els efectius que hi estan sotmesos, haurà d’estar publicada abans de l’inici del nou any policial (amb vacances incloses). Calen regular, acotar i reduir els canvis de planificació. Els canvis continus de planificació que venim denunciant des de la nostra organització sindical cal compensar-los. Compensar-los de la mateixa manera que s’està compensant en altres destinacions del cos de mossos d’esquadra. Tercer.- Ja que no hi ha predisposició per tal que els efectius d’ARRO puguin gaudir de les garanties del Pacte de Guàrdies No Presencials cal compensar el fet que hagin estat activats pendents dels telèfons mòbils. SAP-FEPOL recorda que hi ha sentències europees que determinen que els treballadors tenen dret a desconnectar de la seva feina i no estar pendents del telèfon. Per tant és evident i així va quedar palès en la reunió de 10 de maig que quan s’activa a un efectiu es trenca la seva conciliació de la vida familiar amb la laboral. Els fets ocorreguts al nostre país en els darrers temps, així com també la utilització de les ARRO per cobrir serveis fora del seu àmbit d’actuació ha incrementat els dies que se’ls ha activat “per si un cas”. Una activació “per si un cas” que no té en compte les situacions personals de cadascun dels efectius de les ARRO, alguns dels quals han de poder fer mans i mànigues per organitzar-se. Tot a dia d’avui sense rebre cap mena de compensació. Però és més! Al nostre entendre cal compensar també el fet que un cop activats els efectius, finalment es decideixi no activar-los (canviant de  nou la seva conciliació) i se’ls desactiva. Per tant, des de la nostra organització proposem que un cop s’activi a l’efectiu, se’l compensi amb cinc hores que s’inclouran a la seva bossa d’hores acumulades. Aquestes cinc hores s’imputaran des del moment que s’activi al funcionari. Des de la nostra organització sindical hem presentat una proposta en ferm per compensar una situació a dia d'avui no tolerable i que per tant considerem necessari modificar l’actual situació de les ARRO. Evidentment hi ha altres qüestions que per a nosaltres són també prioritàries i que afecten a la seva uniformitat, la seva formació o el seu parc mòbil. Però aquestes, ja han estat manifestats en altres escrits realitzats a tal efecte. Feta la proposta esperem que en la propera reunió (la qual esperem que sigui molt properament) puguem tractar i debatre sobre quins han de ser els criteris de compensació per a les ARRO i que des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ja hem exposat. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-56/2018 
DATA:28 de Maig de 2018
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto