ESCRITS, ORDRE PÚBLIC 
Sol·licitem vestuari adequat a les temperatures de confort per a ARRO i BRIMO 
Davant l’actual onada de calor i en previsió d'onades futures, sol·licitem urgentment que es faci un estudi i posterior adquisició de nou vestuari per les ARRO i BRIMO que concordin amb les exigències de confort tèrmic.      
 
Barcelona, 4 d'agost del 2022-.

Actualment, ARRO i BRIMO tenen com a vestuari granotes hidròfugues i ignífugues. Aquestes peces van ser pensades i dissenyades amb anterioritat a la necessitat d’utilització de les armilles antibales.

Durant la utilització de les dues peces, granota més armilla antibales, la temperatura i humitat del cos de les persones treballadores augmenta de forma substancial en els mesos estivals, superant els criteris de valors de sensació tèrmica àmpliament.
Aquestes altes temperatures corporals provoquen problemes de pèrdua de consciència, mareigs, esgotament, erupcions cutànies, etcètera.
 
Hem adreçat un escrit a la subdirectora General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral i al Subdirector general d'Administració i Serveis (DGP), i on hem adjuntat un informe amb presa de temperatures i humitats corporals on queda clar, que les temperatures corporals oscil·len entre els 41.20 ºc i els 35.20 ºc  i les humitats entre el 99.00 % i 83.00%.

Cal fer l’adquisició de peces de vestuari en concordança amb les temperatures de treball i que permetin la màxima ventilació i confort tèrmic.

A títol d’exemple, l’empresa UFPRO disposa de samarretes i jerseis, amb la part del cos feta amb un material transpirable i amb un gramatge amb millors condicions que les granotes actuals, per suportar temperatures i humitats elevades. D'aquestes peces, les mànigues encara compleixen amb els requisits ignífugs i hidròfugs, com en les peces de vestuari actuals.
A més a més, aquestes peces són compatibles amb l’ús de les armilles antibales segons indicacions dels fabricants.

Per tant, demanem que davant de l’actual i possiblement successives onades de calor futures, es procedeixi amb urgència a l’estudi i adquisició de nou vestuari per les ARRO i BRIMO que concordin amb les exigències de confort tèrmic, per tal d’evitar problemes de salut en les persones treballadores d’aquestes àrees, i que aquest tipus de vestuari es faci constar en el Decret de Vestuari del Cos de Mossos d’Esquadra, per a ARRO i BRIMO .
 
 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-64/2022 
DATA:4 de Agost de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto