COMUNICATS 
Comissió de material del cos de mossos d'esquadra de 28 d'abril 
Resum dels punts tractats a la darrera Comissió de material que des de la nostra organització sindical vam presentar.      
 
Barcelona, 3 de maig del 2022.-
 
El passat 28 d’abril es va reunir la Comissió de Material del cos de mossos d’esquadra. Després que, específicament d’aquelles qüestions relatives a ordre públic se us informés en comunicat de 2 de maig, amb el present us donem trasllat de la resta de temes tractats.

Primer.- Fundes armilla antibales talles grans, se’ns diu que no hi ha estoc.
Sobre els problemes amb les armilles i fundes, se’ns diu que si una armilla no va bé que tornin a demanar. Si hi ha casos puntuals que per alguna causa o motiu no els arribi que es posin en contacte directe amb la Unitat d’Armes. Respecte a les armilles que es retornen, sempre es fa un triatge previ per veure si són aprofitables o no, les que no ho són es destrueixen, les que sí es porten a rentar i sanejar.

Segon.- Subsol.
En referència als requeriments fets per SAP-FEPOL en el seu escrit de 7 de març de 2022 s’està a l’espera de les avaluacions de riscos que s’han fet les últimes setmanes. Se’ns diu que els vehicles s’inclouen en els que s’aportaran el proper any i que en base al nostre escrit es parlarà amb els responsable de la Unitat. També que el material especialitzat es farà amb la mateixa compra que el material de la Unitat de Muntanya. 

Tercer.- Grup Regional de Seguretat Ciutadana de Barcelona (Guilles).
Després que des de la nostra organització sindical es denunciés el mal estat dels cascs i que es reclamés la seva substitució immediata, se’ns diu que els actuals cascs dels Guilles van ser adquirits per RESCAT i es nega que a dia d’avui estiguin caducats, en tant que la vida útil d’aquest material és de 7 anys.

No obstant i en tant que el seu estat pot venir provocat per la seva contínua utilització se’ns informa que es compraran amb caràcter d’urgència 55 unitats noves abans de finalitzar l’any.

Quart.- Unitat Muntanya.
Se’ns informa que, malgrat es tracta d’un material molt tècnic i específic s’ha fet una licitació menor per l’adquisició del mateix.

Cinquè.- Unitat Canina.
Sobre la manca de gossos guia se’ns diu, que s’ha de fer una licitació per la seva compra. Fins ara es feia amb una compra menor, però per qüestions jurídiques no és pot seguir fent. Amb la nova licitació es compraran set (7) gossos al 2023 i set (7) més al 2024.

Sobre l’estat de les caneres, i després de l’escrit presentat per SAP-FEPOL es comenta que s’estan fent obres de millora, la qual cosa comporten certes molèsties als animals.

Respecte el calçat, s’ha inclòs dins el material de la Unitat de muntanya

Sisè.- APEN
Sobre l’adquisició de nous vehicles, camions i furgonetes s’està preparant la licitació, per tal que sigui efectiva entre el 2023 i 2024. Sobre el tipus de vehicle es vol que sigui un vehicle més alt, motiu pel qual s’estan estudiant diversos models. No obstant cal tenir en compte, que no tots els vehicles, en funció de la seva alçada, poden entrar en les dependències judicials.

Sobre les manilles diuen que s’estan reposant aquest dies, així com també que si algun model o tipus de manilles genera problemes que es comuniqui. Per aquest motiu recomanem que davant qualsevol incidència es comuniqui mitjançant nota informativa, còpia de la qual ens podeu fer arribar a través dels nostres delegats.

Per últim i respecte la neteja dels vehicles, se’ns diu que es mirarà de millorar-la.

Setè.- Trànsit
Està prevista l’entrega de nous vehicles per trànsit durant 2023, turismes amb un potència al voltant dels 190 cv. i 4x4. Per altra banda se'ns comunica que la compra de nous cascs es farà durant el 2023. Així mateix, sobre les càmeres sembla ser que fiscalia vol que les proves d’alcoholèmia i drogues es gravin, la qual cosa s’està estudiant com dur-ho a terme.

Per últim, respecte nous nomenclàtors, es parlarà amb la Divisió de Trànsit per tal de fer les actualitzacions.

Vuitè.- Vestuari.
S’ha modificat la previsió de lliurament de la nova uniformitat com a conseqüència dels problemes de producció de les empreses. Possiblement serà a finals d’any i no al setembre com se’ns va dir en la Comissió passada.

Sobre el vestuari de trànsit es vol estudiar la seva actual composició, ja que en molts casos els elements de seguretat no coincideixen. La gorra que es vol fer servir, serà el mateix model que la d’USC. 

Novè.- Armariets.
Des de la nostra organització sindical hem tornat a denunciar que a diferents centres de treball s’estan col·locant armariets de menys de 40 centímetres d’amplada, la qual cosa se’ns nega ja que, els armariets que compra el Departament són com a mínim de 40 cm.

Per part de SAP-FEPOL s’informa de casos com el de Salou, Lleida entre d’altres on, per  manca d’espai dels vestidors s’estan col·locant en llocs, que la normativa ho impedeix. Es proposa per tant que, fins que els edificis no estiguin adaptats a nova realitat, s’adoptin solucions  urgents com les que es van dur a terme a la Mollerussa.

Desè.-Tedax.
Algun vehicle de la Unitat de TEDAX no ha passat la revisió o ITV corresponent. S’està estudiant quin tipus de vehicle fer servir, tenint en compte que els robots actuals són de dimensions més petites i que no caldrà un vehicle de grans dimensions. Es preveu l’aportació de cara al 2023 i 2024.
      
NÚMERO DE COMUNICAT:C-72/2022 
DATA:3 de Maig de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto