PONENT, COMUNICATS 
La DGP indemnitza amb 24.459 euros un agent que ha estat fent tasques de Cap de Torn des del 2018 
Els nostres serveis jurídics havien interposat demanda per reclamar les retribucions íntegres d’un 16.2, molt superiors a les reconegudes per l’Acord de 31 de juliol del 2023  
 
Lleida, 26 de març del 2024.-
 
Els Serveis Jurídics de SAP i SME (FEPOL) hem aconseguit novament que la Direcció General de la Policia hagi hagut de reconèixer les funcions a un agent del cos de mossos d’esquadra (categoria 14.1) que ha vingut i ve desenvolupant les funcions de Caporal Cap de Torn (categoria 16.2) a la Comissaria de Mollerussa.

Dos anys després d’iniciar la reclamació administrativa, i gràcies a la jurisprudència assentada per sentència nostra del TSJC, la DGP s’ha vist obligada a reconèixer-li a aquest efectiu les retribucions de Caporal Cap de Torn des del dia que les va començar a fer (juny del 2018).

Respecte aquesta situació,  tot el col·lectiu és conscient que SAP i SME no vam signar l’Acord de 31 de juliol per considerar-lo insuficient en tant no abordava les prioritats d’increment salarial per tothom i reducció de la jornada laboral anual.

Així mateix, respecte el Complement d’Específic Variable (CEV Responsabilitat) també ens hi vam posicionar en contra, en tant que les quantitats reconegudes a l’Acord de 31 de juliol eren absolutament insuficients, la qual cosa queda en evidència en el cas que us expliquem:
 
  • Amb la fórmula de l’Acord de 31 de juliol: l’agent en qüestió té una jornada anual de 1.860 hores, de les quals hem si li restem les 218 de vacances i les 101 d’assumptes personals queden un total de 1.541 hores. Si les 1.541 hores les multipliquem per 2,35 euros (20 euros dia dividit entre 8,5 hores de jornada) surt un total de 3.621 euros anuals que, si ho multipliquem pels 4 anys reconeguts fan un total de 14.485,40 euros.
 
Tal i com ha reconegut la pròpia DGP, l’import de quatre anys pel reconeixement d’un 16.2 (Caporal Cap de Torn) és de 24.459, 17 euros. És a dir, comparant les fórmules, la diferència és de 9.973,77 euros que l’efectiu no hauria percebut en favor de l’Administració mitjançant la fórmula pactada en l’Acord de 31 de juliol signada per USPAC, CAT, SPC, SEGCAT i SEI.

Si des del SAP i des de l’SME sempre hem dit que l’Acord, era una acord de mínims, era perquè sabíem precisament que jurídicament teníem raó. Sabíem, que el reconeixement judicial de les retribucions íntegres associades a les funcions que es desenvolupen (en aquest cas el 16.2) son més superiors a les que reconeix el DINT, més quan es perceben per les 14 pagues anuals i encara que estiguis de baixa laboral.

Per tant, ho vam dir durant la negociació, en cap cas estàvem disposats a perdre drets, com així s’ha acabat acceptant. Des del SAP i des de l’SME seguim sense donar la batalla per perduda. És per això que, seguirem demandant el reconeixement de tots aquells casos de companyes i companys que han vingut desenvolupant tasques de categories superiors i que han percebut per sota del que els pertocaria.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-71/2024 
DATA:26 de Març de 2024
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies