COMUNICATS, TRÀNSIT 
L’especialitat de trànsit obligada a fer les proves d’alcoholèmia, sense respostes a les seves preguntes 
Després de la bateria de preguntes presentades per SAP-FEPOL en reposta al procediment operatiu presentat per la Divisió, a dia d'avui encara no tenim resposta, amb els dubtes que aquest ha generat 
 
Barcelona, 23 de juny de 2020.-
El passat 17 de juny, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), presentava un escrit a la Subdirecció General de Prevenció de Riscos i Salut Laboral, en resposta als “Procediments Operatius pels controls d’alcoholèmia”. A l’efecte, en aquest escrit la nostra organització sindical presentava un escrit on s’instava a la Subdirecció a donar-nos resposta a una sèrie de preguntes i a aturar preventivament els controls d’alcoholèmia mentre això no es dugués a terme. Així sobre l’escrit presentat (amb número de registre 817789KSM), la Secretaria de Trànsit del SAP-FEPOL encara no ha rebut resposta a la gran majoria de preguntes realitzades:
 • No tenim resposta al fet que l’empresa subministradora garanteixi i certifiqui que es poden desinfectar l’interior dels aparells contra el SARS-CoV-2.
 • No tenim resposta al fet que s’hagin facilitat instruccions clares i concises de com s’han de desinfectar l’interior dels aparells.
 • No tenim resposta sobre la formació que han rebut els efectius policials per netejar i desinfectar correctament els aparells, sense que aquesta neteja incideixi en el resultat de les proves realitzades.
 • No tenim resposta de qui ha fet o farà aquesta formació.
 • No tenim resposta sobre com es garantirà la NO utilització d’un equip que no s’ha desinfectat.
 • No tenim resposta sobre qui farà la prova (bufada amb broqueta) per comprovar el bon funcionament de l’etilòmetre.
 • No tenim resposta sobre si es desinfectaran els aparells (tant interiorment com exterior) cada vegada que es faci una prova.
 • No tenim resposta sobre si el fabricant dels equips garanteix que les tovalloletes amb alcohol no donaran falsos positius o errors en la medició de les proves.
 • No tenim resposta ni acreditació que les tovalloletes seques desinfecten correctament els aparells.
 • No tenim resposta sobre qui serà l’encarregat d’assegurar i acreditar que l’aparell està correctament desinfectat tant interiorment com exterior.
 • No tenim resposta sobre qui està en disposició d’acreditar que l’interior dels etilòmetres estan desinfectats correctament.
 • No tenim resposta sobre on s’haurà de dipositar i portar tot el material de rebuig generat, susceptible d’estar presumptament infectat un cop finalitzi l’operatiu.
 • No tenim resposta a com es garantirà la distància de seguretat de dos metres si la persona a qui es realitza la prova no pot agafar l’aparell o l’equip de mesura.
 • No tenim resposta a com es garanteix que una persona amb presumpte estat d’embriaguesa no toqui els equips.
 • No tenim resposta a la qüestió sobre què passa si els efectius policials no disposen de tot el material de protecció abans de realitzar el control.
De tota la bateria de preguntes presentades per la nostra organització sindical, a només una se li ha donat resposta. Per fer les proves amb l’etilòmetre evidencial s’han adquirit extensions de cablejat per treure l’aparell fora del vehicle policial. Per tant, hores d’ara els especialistes i les especialistes de trànsit del cos de mossos d’esquadra es queden sense una resposta que des del SAP-FEPOL considerem que és de rebut donar-los-hi. Sense el respostes i sense el material necessari i imprescindible per els controls d’alcoholèmia, la nostra organització sindical vol denunciar les condicions sota les quals s’ha ordenat realitzar els controls preventius d’alcoholèmia. Insistim i destaquem que a les 16:30 hores d’avui, i malgrat ja s’ha publicat el “procediment operatiu”, el material requerit i especificat encara no ha arribat a la major part dels sectors de trànsit. És per això que des del SAP-FEPOL reiterem la necessitat de ser molt específics en les pautes d’actuació a seguir, ja que en cas contrari les persones membres del cos d’aquesta especialitat, ens podem veure exposats al contagi, contraure la COVID-19 i ser alhora vectors de transmissió. Malgrat hores d’ara encara no tenim resposta, la nostra organització sindical continuarà esperant-la ja que en funció de quines siguin, i tal i com ja vam anunciar el passat 17 de juny, els controls preventius es poden veure modificats de manera substancial. Per últim, la nostra organització sindical insisteix en la necessitat de realitzar els controls amb totes les mesures de seguretat oportunes, les quals han de ser facilitades pel propi cos. Tots i totes som conscients de les distàncies i de les mesures de seguretat necessàries. Per tant, si amb el silenci com a resposta a les preguntes realitzades no s’han aclarit els dubtes que el procediment operatiu ha originat, cal que tinguem sempre presents les mesures que garanteixen la nostra auto-protecció. En cap cas podem exposar-nos a un risc, per contraure un virus que un cop contret, podem convertir-nos en vector de transmissió. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-109/2020 
DATA:23 de Juny de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto