COMUNICATS, ORDRE PÚBLIC 
Reunió CGRO de 14 de setembre  
Resum de la reunió entre els Comandaments caps de la Comissaria General de Recursos Operatius, els Serveis d'Administració de les Unitats de Centrals i les organitzacions sindicals representatives  
 
Sabadell, 16 de setembre de 2022.-
 
El passat 14 de setembre s’ha dut a terme la segona reunió de la Comissaria General de Recursos Operatius (CGRO), entre els comandaments de la CGRO, els serveis d'administració Central (SAUC) i les organitzacions representatives. A continuació us fem un resum dels punts més importants.

Primer.- Situació Actual
Des del SAP-FEPOL denunciem la situació extrema de moltes unitats, les quals estan arribant a la saturació de serveis. En segon lloc, l’edat de la plantilla actual de totes les àrees de la CGRO és molt elevada i no hi ha un relleu generacional. La nostra organització continua exposant aquesta situació, reunió darrera reunió per tal d’arribar a una solució. En conclusió cal iniciar Concurs Oposició o oferiments per tal de resoldre la situació actual.

Segon.- Noves convocatòries
La nostra organització sindical SAP-FEPOL ha reclamat que cal dotar de nous efectius a tota la CGRO i per tant, oferir noves convocatòries d’accés. Ens comuniquen que el cronograma segueix sense cap afectació i durant el 2023  es treballarà  les bases de noves convocatòries.

Tercer.- Brigada Mòbil
La secció sindical d'ordre públic del SAP-FEPOL continua lluitant per millorar les condicions de  l'especialitat. La nostra organització sindical reclama una uniformitat adient a les condicions climàtiques que es pateix durant la jornada laboral. Per exemple, es denuncia que la granota "tot temps" que actualment disposa l'especialitat no és l'adient a situacions de temperatures extremes.

Des de SAP-FEPOL s’han fet propostes (com per exemple l’escrit que va presentar en data l’1 de setembre)  per tal de resoldre aquesta situació. Però seguim en una situació que atempta contra la salut de les persones. Per tant hem tornat a instar a l'Administració que treballi per atendre aquesta necessitat.

Els comandaments de la CGRO manifesten la voluntat d'actualitzar la plantilla. En l'actualitat, la RLT està a menys 40 efectius i ens fan arribar que estan treballant per solucionar aquest dèficit.

D'altra banda, ens estem trobant que les furgonetes tenen moltes averies mecàniques. La secció sindical d’ordre públic de SAP-FEPOL ha exposat la necessitat de resoldre aquesta situació. Segons els serveis d'administració a hores d'ara es disposa de partida pressupostària per fer front a les avaries mecàniques..

Quart.- Apen
SAP-FEPOL, torna  a  recordar la necessitat de renovar el parc mòbil, així com actualitzar els vehicles a la tasca diària. D’altra banda, cal reforçar les plantilles actuals per poder dur a terme la tasca diària amb la seguretat adient. La nostra organització sindical ha preguntat en quina situació deixa el nou DECRET d’estructura del cos aquesta Àrea i la resposta ha sigut que encara s’està treballant.

Per finalitzar aquest punt instem a seguir amb el servei de neteja dels vehicles.

Cinquè.- Mitjan Aeris
SAP-FEPOL torna a reclamar en quina situació es troba la construcció del nou hangar a Sabadell. Ens comuniquen que encara estan pendents dels permisos per acabar l’hangar.

D’altra banda continuem reclamant el casc personal que a data d’aquesta reunió està pendent d’entrega per part de l’operadora.

Sisè.- Mitjans Telemàtics i Xarxes Wifi
La nostra organització sindical continua reclamant serveis telemàtics adients (certificats digitals relacionats amb el TIP) i no amb les dades personals com és actualment.

D'altra banda, dotar a totes les comissaries de servei de Fibra òptica així com zona d'accés Wifi. Segons ens informen els serveis d'administració s’està treballant per dur a terme aquestes reclamacions. D'altra banda, la xarxa de Fibra òptica arribarà al Complex Egara de moment a zona de l'auditori.

Aquestes han estat les qüestions que des de la nostra organització sindical hem tractat a la reunió. Ja sabeu que per ampliar la informació podeu posar-vos en contacte amb la xarxa de delegats que SAP-FEPOL té al Complex Central del cos de mossos d’esquadra.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-152/2022 
DATA:16 de Setembre de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies