COMUNICATS, ORDRE PÚBLIC 
A les ARRO no se'ls està imputant correctament la nocturnitat 
La Secretaria d'Ordre Públic del SAP-FEPOL ha presentat un escrit a la SGRH denunciant la mala imputació de les nits a les Àrees Regionals de Recursos Operatius. A l'efecte demanem la revisió de les hores imputades als efectius i pagar totes les hores treballades dins la franja horària nocturna. 
 
Barcelona, 22 de juny del 2018.-
La Secretaria d’Ordre Públic del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) ha denunciat avui davant la Subdirecció General de Recursos Humans la mala imputació de les hores i jornades nocturnes. El punt 3.5 de l’Acord sobre equiparació retributiva de personal funcionari del cos de mossos d’esquadra determina que als seus efectes “s’entendrà per jornada de treball nocturna aquella que s’extén entre les 22 i les 6 hores, o entre les 23 i les 7 hores del dia següent En el mateix sentit, el punt 1 de l’Acord de 12 de juliol sobre condicions de prestació de servei determina que s’actualitza “l’import màxim del complement que compensa l’especial penositat del treball ordinari en torns d’horari nocturn de les persones funcionàries de les escales bàsiques i intermèdia i els membres de l’escala executiva assignades a torns nocturns del cos de mossos d’esquadra, a la quantitat de 18,00 euros bruts per jornada nocturna efectivament realitzada o la part que, en proporció, corresponguien funció de la jornada nocturna efectivament realitzada”. En un escrit registrat avui, la nostra organització sindical ha denunciat que als membres de les ARRO se’ls està pagant a dia d’avui nocturnitat de 23 a 6 (quan s’hauria de pagar o de 22 a 6 o de 23 a 7). Així mateix denunciem que no se’ls està retribuint la part que en proporció correspon a la jornada efectivament treballada en torn de tarda però que finalitza més enllà de les 22 o les 23 hores, o no se’ls està retribuint la part que en proporció correspon a jornades de matí que s’inicien (per necessitats del servei) abans de les 6 o de les 7 hores. Les ARRO (malgrat és una qüestió que la nostra organització sindical vol modificar) a dia d’avui tenen un horari sense cap tipus de garantia, un horari especial específic que, per les seves especials característiques, fa que en ocasions comencin o finalitzin el torn en hores compreses entre les 22 i les 7 hores.  Són freqüents les jornades de les ARRO que s’inicien a altes hores de la matinada per realitzar entrades i registres i que sobre aquestes cal aplicar, tal i com diu l’acord de 2017, la proporció retributiva que correspongui. O per exemple són freqüents els perllongaments de les jornades de tardes que fa que els agents finalitzin el seu servei més enllà de les 22 o les 23 hores. I per tant cal aplicar també la part proporcional de les retribucions. Per tant, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)instem a la Subdirecció General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia a:
  1. Determinar per a totes les ARRO quin dels dos horaris que els permeten els acords (de 22 a 6 hores o de 23 a 7 hores) ha de ser el de referència en quant a la imputació de les jornades treballades en torn de nit per als seus efectius.
  2. Pagar, un cop decidit, des del primer fins a l’últim minut considerat com a franja nocturna.
  3. Revisar els fulls d’hores dels efectius que s’han vist perjudicats per una mala imputació de la compensació per treballar en torn de nit i s’aboni amb caràcter retroactiu aquelles hores que no s’han retribuït.
La qüestió és clara. Les jornades nocturnes que donen dret a les retribucions (tal i com consta en els acords signats pel SAP de 2008 i 2017) són de 22 a 6 hores o de 23 a 7 hores, siguin senceres o parcials. Per tant exigim el seu pagament.

ENLLAÇ A PDF DE L'ESCRIT: Clica per descarregar-lo

 
DATA:22 de Juny de 2018
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto