METROPOLITANA BARCELONA, ESCRITS, INVESTIGACIÓ 
Reclamem de nou que l'antiguitat acumulada en el Grup de Bandes meriti en el proper concurs d'investigació 
Malgrat les tasques de les persones destinades en aquest Grup son clarament d'investigació, l'antiguitat no merita ens els processos de provisió. SAP-FEPOL torna a insistir en aquesta necessitat davant del silenci de l'Administració 
Barcelona, 21 d'agost del 2020.-
El dia 26 d’abril del 2018 SAP-FEPOL va registrar un escrit, amb número de registre 0447/5852/2018 i del qual no hem obtingut cap tipus de resposta, on sol·licitàvem que en futurs concursos de provisió d’investigació merités l’experiència desenvolupada, als efectius adscrits al desaparegut grup de Bandes, corresponent a la Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà (URPAC). Tal com ja vam esmentar en anteriors escrits (registre núm. 0260E/27514/2009, de data 14/07/2009, registre 0105E/956/204, de data 06/08/2014, i registre 0105E/1226/2015,de data 18/12/2015), aquests agents no estaven reconeguts com a unitat d’investigació, tot i que realitzaven bona part de les tasques pròpies d’aquestes unitats. Per exemple:
  • Seguiment i coneixement dels Grups Juvenils Organitzats (bandes llatines i grups de morters).
  • Generació d’informes de conclusions adjunts a diligències policials per esclarir fets relacionats amb bandes llatines.
  • Identificació i seguiment de membres de les bandes llatines .
  • Realització d’informe mensual amb les novetats o il·lícits penals coneguts en el període, diferenciat per les ABP de la regió.
  • Revisió i estudi de les novetats diàries relacionades amb bandes llatines.
  • Participació en dispositius de la Unitat Central de Grups Juvenils Organitzats.
A més, aquest grup disposava de perfil d’investigació, de menors i d’investigacions on recollien les persones d’interès diferenciades pel nom de cada banda. Així mateix, el Cap del Grup era convocat a les reunions periòdiques amb els caps d’investigació coordinades per la TCOIR. La realització de les tasques que realitzaven els efectius ofereix un coneixement tècnic i específic de la situació actual sobre tipologia delictiva que es desprès dels grups violents i organitzats. Alhora, aquesta informació facilitava que el GJO obtingués una relació de persones vinculades a nous grups organitzats i violents, en fets relacionats amb escapoliments, no reingressats a presó, desaparicions i amb investigacions que s’estan portant a terme per les diferents unitats del cos. En aquest sentit, també cal esmentar que aquest grup establia una col·laboració amb les diferents unitats d’investigació per tal de vincular els presumptes autors i el seu modus vivendi dins l’organització criminal a la qual pertanyien, en qualsevol dels il·lícits penals que haguessin comès. També basaven el seu creixement evolutiu en la suma de l’actualització constant de les dades que el grup rebia i de les actuacions pròpiament dirigides a la investigació, com ara vigilàncies i seguiments, visualització d’imatges, seguiments de les xarxes socials, identificacions i contactes amb informadors, entre d’altres. Aquests grups es trobava dintre de la família de Suport Tècnic a l’especialitat de Suport Tècnic Bàsic segons l'apartat 2 de l'annex 1 del Pla de carrera professional del cos de mossos d'esquadra aprovat per l'Acord GOV/166/2006, de 24 d'octubre. Dons bé! Segons aquest acord les funcions d’aquesta especialitat de nivell 2 eren “el suport bàsic a les unitats policials i a la direcció en la presa de decisions, la coordinació i col·laboració amb els òrgans de la Direcció General de Seguretat Ciutadana i la recerca de la millora de l’eficiència en la consecució dels objectius de l’organització Vist l'esmentat fins el moment, SAP-FEPOL coincideixm amb els efectius policials que formaven part d’aquests grup, que la tasca que desenvolupaven era una tasca més pròpia d’unitats d’investigació que no pas de suport tècnic, tal i com trobem a l’acord esmentat on consta que les tasques de les unitats de nivell 2 de la família d’investigació són “recull i tractament d’informació, investigació, inspecció i esclariment dels fets susceptibles d’infracció penal o administrativa, en l’àmbit de la delinqüència ordinària”. Per tot el que hem exposat entenem que, tot i que aquest grup mai es va trobar orgànicament a les especialitats d’investigació, sí que desenvolupava bona part de les tasques pròpies d’aquesta. És per aquest motiu que, malgrat el silenci constant de l'Administració sobre aquesta demanda, SAP-FEPOL ha tornat sol·licitar de nou a la Subdirecció General de Recursos Humans que, en futurs concursos d'investigació meriti l’experiència desenvolupada en aquest grup, donat que les persones que van formar-hi part pateixen, clarament, un greuge comparatiu. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-79/2020 
DATA:21 de Agost de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies