GIRONA, COMUNICATS, INVESTIGACIÓ 
Els efectius d’UTPC de Girona obligats a fer vuit vegades més guàrdies de nits 
  Malgrat la nostra organització sindical ha fet propostes per evitar una situació insostenible, la resposta obtinguda fins el moment ha estat del tot negativa. Aquest fet provoca que els efectius de la UTPC hagin de fer fins a vuit vegades més guàrdies presencials de nit, en comparació amb la resta d'efectius d'UTI.  
 
Girona, 7 de desembre del 2021.-

Darrerament hem rebut la queixa per part dels efectius que destinats a la Unitat de Policia Científica de Girona en relació amb la planificació que des de la AIC els estant fent de l’horari nocturn. 
Concretament es tracta de la planificació de treball presencial en nits entre setmana i el cap de setmana.

El problema ve donat quan ens trobem que només 8 efectius són els que realitzen aquest servei, ja que la plantilla complerta no es troba en disposició de complir-ho. Davant d’aquesta queixa, que ens fan arribar després de mesos d’aquesta planificació, i que ja ha estat comentada i tractada en diverses ocasions amb el Cap de l’AIC, per part dels delegats del SAP-FEPOL hem fet les gestions adients per tal d’arribar a una solució.

La sorpresa s’ha donat quan, un cop reunits amb el propi Cap de l’AIC, quan aquest ens manifesta que encara necessita dos mesos per trobar una solució i que continuarà amb el sistema actual. Cal recordar que el sistema actual junta un efectiu de la UTI, amb un de UTPC per cada nit de treball. Això implica que cada nit entra un efectiu de 40 entre la UTI i un efectiu de 8 entre la UTPC. Per tant no cal fer molts números per saber que la UTPC està fent 5 vegades més nits que la UTI.

Per part del SAP-FEPOL hem intentat arribar a un acord aportant possibles solucions però no ha estat possible. I donat que un dels arguments del Cap de l’AIC és que no es pot prendre una decisió sense tenir en compte a la Divisió de Policia Científica, demanarem una trobada amb els responsables d’aquesta divisió i de la Comissaria General d’investigació Criminal.

La situació amb els membres de UTPC de Girona és insostenible i ja han posat massa de la seva part pel bé del servei! Ja és hora que els comanaments de l’Àrea pensin una mica amb els seus agents i busquin solucions.

A l’efecte un canvi amb planificació de GNP a l’AIC de Girona mentre no es troba un altre sistema, seria fàcil d’aplicar i donaria resposta a la problemàtica actual. Aquesta és una de les propostes del SAP-FEPOL que no ha tingut èxit, tot i que pensem que encara estan a temps d’acceptar-la. Actualment altres unitats de policia científica de diferents regions planifiquen GNP als seus efectius a les nits per tal de cobrir el servei d’imprevistos que puguin sortir. No acabem d’entendre per què en aquelles regions que és factible, no ho és per a la RP de Girona.

Des de la nostra organització sindical seguirem endavant fins on calgui per millorar les condicions laborals dels nostres companys i de les nostres companyes i esperem que, tant la Regió, com la Comissaria General i l’Administració estiguin per una vegada a l’alçada de les circumstàncies.  
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-170/2021 
DATA:7 de Desembre de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies