METROPOLITANA NORD, ESCRITS 
Demanem la revisió urgent i/o retirada dels extintors de dotació  
Com a mínim dos serien els incidents que aquests elements han provocat en diferents actuacions del cos de mossos d'esquadra. Arran del darrer, un efectiu policial va patir cremades a les mans com a conseqüència de l'explosió de l'extintor (tipus entorxa) que utilitzen els efectius policials.   
 
Barcelona, 4 de desembre del 2023.-
 
Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) volem denunciar diversos incidents que han ocorregut i que estan relacionats amb l’ús dels extintors tipus entorxa que utilitza el cos de mossos d’esquadra.

Com a mínim s’haurien produït dos incidents a la Comissaria de Cerdanyola, el primer dels quals una persona membre del cos de mossos d’esquadra adscrita a la Comissaria de Districte de Ripollet va tenir un gran ensurt en fer-lo servir.

Per altra banda, el divendres passat 1 de desembre, un segon efectiu del cos que havia d’apagar un petit incendi, en fer servir l’inhibidor o extintor de flames de dotació va patir l’explosió del mateix.

Com a conseqüència de l’explosió, l’agent va patir cremades a les mans així com també, fruit d’una caiguda se li va trencar la funda de l’arma reglamentària i la pantalla de la tableta que portava guardada a la butxaca de l’armilla.

Per tot plegat i davant d’aquests incidents, des del SAP i des de l’SME instem a la Subdirecció general de prevenció de riscos i salut laboral del Departament d’Interior que:
 
  1. Se’ns faciliti una còpia del DAD29 sobre comunicació d’accident/incident laboral.
  2. Estudi de l’accident/incident redactat pels tècnics de Prevenció de riscos i salut laboral del Departament d’Interior.
  3. Se’ns informi de la marca, del model, del número de lot, del distribuïdor i de la data de lliurament dels elements que han provocat aquests accidents laborals.
  4. Es realitzi de manera preventiva la revisió d’aquests dispositiu i, si fos el cas, la retirada o substitució per uns altres amb majors garanties per a la seguretat de les persones membres del cos de mossos d’esquadra.
    
NÚMERO DE COMUNICAT:E-75/2023 
DATA:4 de Desembre de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies