COMUNICATS, TRÀNSIT 
SAP-FEPOL s’oposa a la planificació de jornades de treball de 14 hores a l’ART Metro Sud 
Des de la nostra organització sindical recordem que els Acords sindicals estan per respectar-los i en aquest sentit, el de desembre del 2018 remarca i recorda que les jornades de treball seran de 8 hores i 30 minuts de dilluns a divendres i de 12 hores els dissabtes i diumenges.  
 
Barcelona, 24 de febrer de 2022.-
 
L’Àrea Regional Trànsit de la Regió Policial Metropolitana Sud té la clara intenció de planificar aquest proper diumenge 27 de febrer, jornades de 14 hores. Sense tenir en compte l’opinió dels efectius de trànsit, ni escoltar tampoc les propostes alternatives del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), l’ART allargarà unilateralment la jornada de treball del proper cap de setmana i provocarà que aquests efectius, acabin treballant 68,5 hores al finalitzar la setmana.

Des de la nostra organització sindical considerem una irresponsabilitat aquesta decisió i manera de fer, ja que sobre uns efectius prou desgastats, s’incrementa el sentiment de desafecció, per haver d’assumir jornades maratonianes en el cobriment d’un servei clarament extraordinari.

Ens és absolutament igual quina és la necessitat de servei a cobrir. Ens és absolutament indiferent quina és la quantitat de recursos humans que necessitem per cobrir un servei especial. Des del SAP-FEPOL creiem que, un servei extraordinari cal cobrir-lo amb hores precisament extraordinàries, ja que de no fer-ho així qui carrega sobre les esquenes la responsabilitat de la gestió de la seguretat son novament els efectius l’escala bàsica.

A més, des de la nostra organització recordem que els pactes sindicals estan per complir-los i el punt 1 de l’Acord de 3 de desembre del 2018 entre el Departament d’Interior i les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra sobre la planificació de la jornada de treball dels efectius de l’especialitat de Trànsit estableix que "les jornades de treball seran de 8 bores i 30 minuts de dilluns a divendres i de 12 hores (i per tant no de 14) els dissabtes i diumenges”.

Per tant des del SAP-FEPOL (tal i com ja hem traslladat als responsables operatius de l’ART) tornem a proposar que la totalitat del servei del proper cap de setmana sigui ofert amb hores extraordinàries. De fer-se així estem convençuts que s’incrementarà la voluntarietat d’aquells efectius que es troben en jornada de festa.

Així mateix, ja avancem que la nostra organització sindical donarà suport a aquells especialistes que (amb la planificació imposada) veuen perjudicada la seva situació. És per això que a aquells a qui s’obligui assumir-la, se’ls instarà a demanar les ordres per escrit on es faci constar sota quina normativa es justifica aquesta decisió i contra quin òrgan es poden interposar tots aquells recursos que siguin oportuns, en la defensa dels drets dels especialistes afectats.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-29/2022 
DATA:24 de Febrer de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies