COMUNICATS, ORDRE PÚBLIC 
Si es convoca les ARRO en OER s’han de pagar les hores des de l’inici fins la finalització 
La nostra organització sindical torna a denunciar la imputació horària que alguns serveis d'administració refgional fan de les OER en algunes ARRO del territori. A l'efecte reclamem que es pagui tot (des d'inici fins a finalització) íntegrament en hores extraordinàries.  
 
Barcelona, 18 de juny del 2021.-

En data de 26 de març, la Secció Sindical d’Ordre Públic del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) denunciava la imputació horària que es feia amb els efectius de les ARRO que els desplaçaven en OER a la ciutat de Barcelona. Una qüestió que ja havia portat a la sessió ordinària del Consell de la Policia de 5 de febrer.

Si primer vam haver de lluitar que aquestes jornades es paguessin íntegrament amb hores extraordinàries, ara hem de denunciar deficiències en el sistema de còmput horari que alguns serveis d’administració regional estan imputant a tots els efectius policials.

Com pot ser que ARRO Girona tinguin un temps establert d’arribada al Palau de la Generalitat de 1h i 17m, i que el seu horari sigui de 6:13 a 15:47?. Com pot ser que quan l’ARRO Pirineu entra a treballar en OER per baixar a Prisma la seva hora d’entrada a treballar siguin les 05:18h? O com pot ser que l’ARRO Metropolitana Nord disposi només de 38 minuts exactes per arribar a l’aeroport.

En un nou escrit adreçat a la Sub-direcció General de Recursos Humans hem tornat a denunciar aquesta situació. Tot plegat és ben ridícul i és evident que computar el temps segons estableixi la web mobilitat.cat és una errada clamorosa.

A més, des de la nostra organització sindical reprovem que no es computi el temps que els equips s’estan preparant per al servei. Dotar-se de les armes llargues, fer la revisió del vehicle o haver de canviar el material per manca de furgonetes ha de computar-se com temps efectiu de treball i ha de computar-se evidentment dins les OER.

De no fer-se tal i com SAP-FEPOL reclama provoca que o bé els agents acaben treballant més temps del que cobren o, en el millor dels casos, el temps treballat i no computat com OER es torna a computar com a ordinari (produint-se de nou els extrems denunciats el 5 de febrer i el 26 de març).

És per això que en aquest nou escrit, la nostra organització sindical ha instat a la Sub-direcció a donar les ordres exactes i oportunes als respectius serveis d’administració per tal que aquesta ridícula situació es solucioni.

I la solució és ben fàcil! Si es convoca a les ARRO en OER s’ha de pagar íntegrament tota la jornada. Des de l’inici del servei fins la finalització. No actuar en aquesta direcció no donarà per tancada una problemàtica que, passat el temps, ja fa massa que dura.
    
NÚMERO DE COMUNICAT:C-92/2021 
DATA:18 de Juny de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies