METROPOLITANA SUD 
ASA segueix tenint unes dependències desprotegides i ningú hi posa solució!  
Més de dos anys porta la nostra organització sindical denunciant les patètiques instl·lacions que el cos de mossos d'esquadra té a l'aeroport de Barcelona. Mentre alguns es passen la responsabilitat i la pilota passa d'una teulada a l'altra, les condicions segueixen essent les mateixes. A l'efecte SAP-FEPOL seguirà denunciant aquesta lmentable situació tantes vegades siguin necessàries i fins que algú li posi solució.   
 
El Prat, 14 de febrer del 2022.-
 
El Sindicat Autònom Policia (SAP-FEPOL) porta anys denunciant la situació i l’estat de les dependències policials que el cos de mossos d’esquadra té a l’Aeroport del Prat. Son masses, les vegades que la nostra organització sindical ha denunciat les patètiques instal·lacions amb les quals han de conviure els efectius policials que estan destinats a aquesta Comissaria.

El 26 de novembre del 2018, SAP-FEPOL ja demanava incrementar les mesures de seguretat de les instal·lacions policials a l’aeroport (Escrit E-156/2018). Fruit la manca de resposta, el 17 de desembre del mateix any denunciàvem la situació davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social (Comunicat C-190/2018).

En comunicat de 19 de desembre del 2019 tornàvem a denunciar les condicions sota les quals havien de treballar els efectius d’aquesta destinació. Condicions que es van seguir denunciant en comunicats de 24 de desembre de 2019, de 6 de febrer de 2020 i de 28 d’abril del 2020. A l’efecte, el darrer comunicat de denúncia  (C-138/2021) data d’11 d’octubre de 2021.

I des d’ençà què? S’ha solucionat alguna cosa? O les persones membres del cos de mossos d’esquadra segueixen patint les condicions patètiques d’aquestes instal·lacions? A algú l’interessa que es garanteixin unes mínimes condicions de seguretat a ASA? Per contra de passar-se la pilota, de culpar-se els uns als altres i de fer servir aquest argument d’excusa, algú avantposarà la seguretat dels efectius policials, a les condicions pressupostàries?

Més de dos anys, porta SAP-FEPOL denunciant aquesta lamentable situació i al respecte, ningú encara ha fet res! En contrapartida el cos de mossos d’esquadra ha patit episodis d’atac a dependències policials que tothom pot recordar. El darrer fa pocs dies a la Comissaria de Banyoles. Què hagués passat si aquests mateixos fets s’haguessin perpetrat a les dependències d’ASA?

Ja n’hi ha prou d’excuses! Ja n’hi ha prou d’explicacions! Des de la nostra organització sindical exigim a tots els actors implicats en aquesta situació, que es facin de manera immediata les obres necessàries que garanteixin la seguretat dels efectius policials que treballen a l’Aeroport de Barcelona i de la ciutadania que les utilitza. Si no saben quines son les reformes que s’han de fer, els convidem a llegir tots els comunicats i escrits que SAP-FEPOL ha presentat al respecte.

Cal una reforma urgent de la porta, cal que siguin portes de seguretat,  cal instal·lar miralls que evitin els angles morts, cal posar càmeres de seguretat operatives, cal habilitar despatxos per OAC (fins ara inexistents) i cal fer totes i cadascuna de les propostes, que des del SAP-FEPOL hem elevat a l’Administració.

Ens és igual si la titularitat de les instal·lacions son d’AENA o de qualsevol altre titular. Ens és igual quin és l’ens que ha de garantir la seguretat dels efectius policials. Ens és igual qui ha de pagar totes les reformes que cal fer. Facin-les i millorin-les, perquè mentre no les executin, el Sindicat Autònom de Policia seguirà denunciant públicament que les instal·lacions d’ASA son a dia d’avui, de les pitjors instal·lacions del cos de mossos d’esquadra.
    
NÚMERO DE COMUNICAT:C-2/2022 
DATA:14 de Gener de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies