COMUNICACIÓ, INVESTIGACIÓ 
La realitat de les condicions de treball de les Unitats d’Investigació és molt preocupant 
L'especialitat d'investigació ha dexiat de ser atractiva per al col·lectiu i ho ha estat explícitament per les condicions laborals sota les quals han de treballar els especialistes i les especialistes que hi estan adrscrites.  
 
DATA:13 de Abril de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies