COMUNICATS 
Reunió de promoció i provisió de llocs de treball de 2 de novembre 
Aquest dijous 2 de Novembre s’ha reunit el grup de treball de promoció i provisió de llocs de treball on s’ha tractat sobre diversos àmbits i qüestions.  
 
Barcelona, 3 de novembre del 2023.-
 
-  Adscripció provisional o comissió de servei per necessitat d'urgència per causa mèdica, pròpia o d'un familiar. S'ha de formalitzar mitjançant la sol·licitud establerta a efecte (DAD46) i es farà constar tres destinacions per ordre de preferència.

- Mobilitat geogràfica per fill o filla menor de 2 anys a càrrec. La concessió d'aquesta comissió de servei o adscripció provisional resta subordinada a l'existència a la destinació sol·licitada de llocs de treball vacants de les mateixes característiques (categoria, especialitat...) que el que la persona ocupi. Aquesta petició es farà mitjançant el DAD 46 i també s'haurà de fer constar tres destinacions per ordre de preferència.

Ens informen d'un nou requisit el qual no es va tractar, ni fer constar en l'acord que les nostres Organitzacions sindicals no van signar. Per tal que aquest permís sigui concedit, serà necessari que entre la destinació d'origen del sol·licitant i les destinacions sol·licitades, hi hagi un mínim de 50 quilòmetres o 45 minuts de desplaçament en condicions normals. Per calcular aquest temps utilitzaran la Web Movilitat.org. Un requisit, que comporta una pèrdua de drets en atenció al redactat de l’Acord.

En el cas que les dues persones progenitores siguin membres del cos de Mossos d'Esquadra, només es concedirà la comissió de servei o l'adscripció provisional a una d'elles, a excepció que acreditin que no conviuen. Una altra regulació a la baixa sobre el redactat de l’Acord que han decidit sense més.

Respecte a les places de les convocatòries dels concursos d'oposició seran les següents:
- Desactivació d'artefactes explosius NRBQ:
Agents: 2 a Lleida, 4 a Salou i 17 a Sabadell. Caporal/a: 4 a Sabadell
Hi ha un increment de la plantilla de 4 efectius.

- Intervenció en medi aquàtic:
Agents: 13 Sabadell. Caporal/a: 2 a Sabadell. Sergent/a: 1 a Sabadell
Hi ha un increment de la plantilla de 12 efectius.

- Protecció especial:
Agents: 54 a Sabadell. Caporal/a: 16 a Sabadell. Sergent/a: 4 a Sabadell
No hi ha increment de plantilla, només es regularitza les places que ja hi havia.

- Intervenció de Muntanya:
Agents: 4 a la Seu d'Urgell, 4 a Vielha e Mijaran, 9 a Sabadell. Caporal/a: 1 a la Seu d'Urgell, 2 a Vielha e Mijaran, 3 a Sabadell. Sergent/a: 1 a Sabadell.
Hi ha un increment de la plantilla de 19 efectius.

- Grup especial d'intervenció:
Agents: 17 a Sabadell. Caporal/a: 9 a Sabadell. Sergent/a: 1 a Sabadell.
Hi ha un increment de la plantilla de 17 afectius.

Publicacions dels concursos.
La publicació dels concursos d'especialitat d'Intervenció de Muntanya, TEDAX i Protecció especial (escortes) sortiran el 07 de novembre.

Els concursos d'Unitat Aquàtica i GEI entre el 13 o 14 de novembre.

Aquest any utilitzaran unes úniques bases per totes les convocatòria d'agent/a, caporal/a, sergent/a.

Preguntat pel concurs d’Investigació, ens han informat que no estan treballant en la possibilitat d’aquest concurs i, que la previsió és que es produeixi al 2024.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:C-188/2023 
DATA:3 de Novembre de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies