COMUNICATS, ORDRE PÚBLIC 
Les GNP, una altra presa de pèl 
Reclamem a l'Administració que replantegi el nou (i fallit) sistema de guàrdies no presencials, que perjudica àrees com l'ARRO (pel seu baix import) o la BRIMO.     
 
.-Barcelona, 24 de gener de 2024
 
Com tots i totes sabeu, el format actual de les GNP dins la família professional d’Ordre Públic (BRIMO i ARRO) ja és una realitat des del passat dia 1 de gener de 2024.
El despropòsit que suposa aquest sistema de guàrdies no presencials, tal com s’ha plantejat, ens dona la raó i confirma què es tracta d’una mesura feta a correcuita i sense reflexió, i només s’entén com a intent de compensar de manera vergonyosa el fet que l’acord signat el 31 de juliol el 2023 hagi obviat millores retributives a unitats com ARRO, BRIMO o GEI, que no han pujat de nivell malgrat ser unitats especialitzades i amb un àmbit de treball territorial.

Sembla evident que l’Administració ara intenta solucionar aquest greuge oferint engrunes als membres d’aquestes àrees tan descuidades històricament. Però a quin preu?
El sistema de GNP a BRIMO ja funcionava bé abans de l’acord, i ara, s’ha passat de generar els 12 minuts per hora, a cobrar 3 euros/hora per haver d’estar de guàrdia tota la nit amb el telèfon, extrem que atempta contra la conciliació i que, com a mínim, ha de ser reconegut econòmicament amb un import digne, com, per exemple 5’65 euros per hora nocturna ordinària (que correspondria a la part proporcional de l’hora nocturna), i el seu preu equivalent en cap de setmana o festiu.

Pel que fa a les ARRO, se’ls va garantir que gaudirien de les mateixes GNP que la BRIMO. Però tampoc ha estat així: furgonetes de territori (una en cas de comarques i 2 si són metropolitanes) que fan una única GNP o màxim 2 guàrdies per setmana, membres que no poden fer GNP perquè els vehicles han de ser de sis efectius i resten fora de la guàrdia, agents que no desitgen fer GNP i  així i tot, es veuen obligats i obligades a fer-ne, activacions amb uns criteris indeterminats, trucades a mitjanit que desperten als caporals/les per després anul·lar  el servei,  interrompent el seu descans per a després no retribuir aquest extrem, i un llarg etcètera de supòsits que cap persona ha tingut en compte abans d’implementar el nou sistema sense conèixer la realitat d’aquestes unitats.
En definitiva, les organitzacions sindicals que ha negociat aquesta mesura ha demostrat no conèixer el dia a dia dels efectius que formen ordre públic.

Per tant, SAP i SME emplacem l’Administració a què es replantegi aquest nou (i fallit) sistema de GNP i faci un profund estudi que respongui i doni solució a tot l’exposat. El preu/hora és del tot insuficient, els criteris d’activació ni desactivació no són clars, i demanem que, per evitar la trucada fàcil i la posterior desactivació, s’imputin unes hores de mínims per al comandament o responsable en cas d’agafar el telèfon i per als i les agents en cas de ser activats i després anul·lats.


 
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-15 
DATA:23 de Gener de 2024
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies