ESCRITS, INVESTIGACIÓ 
SAP-FEPOL insisteix en la necessitat de modificar els períodes de vacances i reduir el tant per cent de presència mínima 
Després que l'Administració hagi publicat els períodes i condicions del gaudiment de les vacances, SAP-FEPOL insisteix en la necessitat d'implementar les demandes proposades per la nostra organització 
Barcelona, 18 de desembre del 2019.-
En data 16 de desembre s’ha donat difusió del comunicat intern signat pel Director General de la Policia publicant l’annex dels cicles de vacances que seran els vigents durant el proper any policial. Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) sempre hem intentat millorar els cicles de vacances dels efectius policials. Però veient els que finalment s’han publicat veiem que de nou, no s’ha escoltat a la part social. A l’efecte, en data de 3 de setembre del 2019, la nostra organització sindical va adreçar un escrit a la Subdirecció General de Recursos Humans amb número de registre M3H1BX7K8, proposant una sèrie de qüestions que, d’haver estat ateses, haguessin millorat les condicions dels membres del cos de mossos d’esquadra. Finalment i pel que hem pogut comprovar, no s’han considerat pertinents ni els períodes proposats, així com tampoc algunes de les qüestions referides en l’escrit presentat. Per tant, novament les persones membres del cos hauran d’escollir períodes de vacances, com el 1è cicle del d’estiu que, difícilment els permetrà conciliar la seva vida familiar amb la laboral atès que hauran de fer vacances quan per exemple, els seus fills o filles estaran encara en període escolar. Des del SAP-FEPOL sempre hem apostat per millorar aquesta qüestió i en la nostra proposta presentada, aquesta ja quedava solucionada atès que aquest primer període quedava acotat entre els mesos de juny i juliol. Volem remarcar que en cas d’haver-se escoltat les nostres propostes, en cap circumstància aquestes haguessin contradit l’article 19 del Decret 150/2010 de 2 de novembre, ja que segons la lletra a) del mateix, el primer període ha d’estar “comprès entre l’últim dilluns de maig i el primer diumenge d’octubre”. Per altra banda, una de les altres propostes que des de la nostra organització hem reclamat sempre és la de flexibilitzar el tant per cent de presència mínima que ha de garantir cada divisió, àrea o unitat del cos de mossos d’esquadra. I és que en la resposta que ens ha fet arribar la SGRH de l’escrit de 3 de setembre, ens justifiqueu aquesta negativa en l’article 21 del propi Decret 150/2010. Segons aquest, si bé és cert que “la distribució de les vacances planificades ha de permetre que en els serveis de cada divisió, àrea o unitat es garanteixi la presència en cada cicle del 80% que hi està adscrit”, també ho és el fet que aquest percentatge podrà ser inferior en funció de la proporció entre el nombre d’efectius de cada unitat i el nombre de períodes, tal i com es fa així en determinades unitats. En aquest punt, des de la nostra organització sindical volem recordar la reunió que les organitzacions sindicals vam mantenir amb els Comandaments de la Comissaria General d’Investigació Criminal en data de 10 d’octubre. En aquesta, i tal i com féssim en el mateix escrit de 3 de setembre, la nostra organització sindical va reclamar dita flexibilització del tant per cent de permanència mínima. Una flexibilització que els Comandaments, essent conscients dels nostres arguments van acceptar, comunicant-nos que “no hi hauria problema en reduir al 70 el tant per cent de permanència mínima”. No obstant del que es va acordar en aquella reunió i malgrat tenir el vistiplau com diguem de la Comissaria General, finalment no s’han considerat. Per últim i en relació a la distribució de les vacances entre els efectius i els comandaments, i especialment en relació a les Unitats d’Investigació, tampoc s’ha solucionat la qüestió que els Caporals quedin fora de la roda dels agents, motiu pel qual es continuarà dificultant la coordinació entre la línia de comandament. En aquest sentit i de manera específica, en l’escrit de 3 de setembre, des del SAP-FEPOL instàvem a deixar de forma clara que els comandaments (caporals, caps d’unitat o caps de torn) quedessin al marge dels seus efectius i compartissin el tant per cent de permanència mínima entre ells. No obstant aquesta demanda específica, tampoc s’ha considerat. Per tant, veient els extrems proposats en l’escrit de 3 de setembre i la resposta que se’ns ha facilitat, així com també veient que els extrems acordats en la reunió entre els sindicats i els comandaments de la CGIC s’han ignorat, des de la nostra organització sindical no podem estar satisfets amb el resultat obtingut. En primer lloc perquè, malgrat el temps des de la presentació de les propostes fins a la publicació del Comunicat Intern, no han estat escoltades en la seva majoria. I en segon lloc, perquè aquests extrems continuaran dificultant la conciliació de la vida familiar amb la laboral d’una part considerable d’efectius del cos de mossos d’esquadra. I  en darrer i tercer lloc, perquè amb el del 3 de setembre, ja són quatre els escrits presentats anualment per millorar les condicions de les persones membres del cos de mossos d’esquadra. No haver atès unes demandes que milloren les condicions del col·lectiu i que a més, no tenen cap mena d’impacte econòmics, suposa una volta més al conflicte col·lectiu que el cos té obert des de fa un any i mig. 
NÚMERO DE COMUNICAT:E-93/2019 
DATA:18 de Desembre de 2019
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto