ESCRITS 
Demanem que la formació en DCE sigui impartida al curs de formació bàsica 
En un escrit adreçat al Director General de la Policia Pere Ferrer, SAP i SME hem demanat que la formació en "tàsser" sigui impartida en l'accés al cos dels efectius policials. Així, facilitarem que una gran majoria d'efectius policials ja tinguin aquesta formació.  
 
Barcelona, 10 de novembre del 2023.-
 
La Instrucció 4/2018, de 16 d’abril, regula l’ús dels dispositius conductors d’energia (DCE) per part dels membres de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME).

Recordem que , després que els DCE s’incorporessin fa pocs anys a la PG-ME, com a criteri general és una eina destinada a utilitzar-se en situacions de risc concret i immediat per a la vida o la integritat física dels agents, de terceres persones, o la causació de danys amb risc greu per a la seguretat ciutadana.

L’objectiu no és altre que el de garantir d’una banda, la seguretat pública i els drets i les llibertats de les persones i, de l’altra, la seguretat de la mateixa actuació policial.

Actualment, l’ús dels DCE està restringit a les persones funcionàries de les unitats o serveis autoritzats per la Instrucció vigent sobre la utilització d’armes i eines d’ús policial i que hagin superat la formació teoricopràctica necessària per l’ús d’aquesta eina.

Aquesta formació és realitzada per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC), en coordinació amb la Prefectura de la Policia i s’imparteix únicament a les persones funcionàries que poden fer ús dels DCE.

No obstant, des del SAP-SME-FEPOL creiem que és necessari i interessant que aquesta formació teoricopràctica dels DCE s’inclogui al curs bàsic d’accés al CME. D’aquesta manera, tots els efectius del cos de mossos d’esquadra ja es familiaritzarien amb aquesta eina des de la seva entrada al CME i si, passats uns anys passen a ser una de les persones autoritzades a fer-ne ús, ja no els vindrà de nou tot el que estigui relacionat amb aquesta eina. 

Per tot l’exposat, des d’ambdues organitzacions sindicals hem adreçat un escrit al Driector General de la Policia a fi que doni les instruccions que cregui necessàries i que faci quantes gestions siguin oportunes per tal que la nostra proposta sigui tinguda en compte i que la formació teoricopràctica de DCE sigui incorporada al curs bàsic d’accés al CME.
  
NÚMERO DE COMUNICAT:E-66/2023 
DATA:10 de Novembre de 2023
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies