COMUNICATS 
Les mesures proposades pel Govern no solucionaran la desigualtat de gènere en el cos de mossos d’esquadra 
Facilitar una millor conciliació de la vida familiar amb la laboral, recuperar les ajudes d'atenció als infants, crear grups de treball, fer campanyes de comunicació o modificar les bases dels concursos de promoció podrien ser mesures més efectives que les aplicades pel Departament 
 
Barcelona, 14 de gener del 2021.-
El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), en resposta a les mesures aprovades pel Govern respecte la necessitat de corregir la desigualtat de gènere en el cos de mossos d’esquadra i “de disposar d’una plantilla equilibrada entre homes i dones”, considera que aquestes no posaran solució al problema existent. Com a prèvia, la nostra organització sindical (implicada com ho està en assolir una igualtat real i efectiva dins del cos de mossos d’esquadra) lamenta que aquestes mesures no hagin estat objecte de debat amb les organitzacions sindicals i critiquem de nou, que la unilateralitat hagi estat la via escollida pel Departament. La recent creada Comissió d’Igualtat de Gènere de la Direcció General de la Policia podria haver estat l’òrgan de participació i discussió on sindicats i Departament, podríem haver debatut i aprovat mesures consensuades, que al nostre entendre sí poden corregir l’actual situació que no només pateix la Policia de la Generalitat, sinó totes les policies del nostre entorn. Malauradament, i contra el criteri fins i tot del propi Departament de Treball, Afers Socials i Família, les organitzacions sindicals no formem part de dita Comissió d’Igualtat, aspecte denunciat per SAP-FEPOL des del mes de febrer del 2020. Per tant lamentem la dificultat que com a sindicat majoritari patim, per poder aportar les propostes que com a representants de les persones treballadores podríem contribuir. A l’efecte, des de la nostra organització sindical considerem que altres mesures, diferents a les proposades pel Departament, podrien mostrar-se més efectives per corregir aquesta situació. Incrementar les mesures internes que facilitin una millor conciliació de la vida familiar amb la laboral, recuperar les ajudes d’atenció als infants que des de l’any 2010 van quedar retallades amb el Fons d’Acció Social, implantar Grups de Treball interns o incrementar les campanyes de comunicació podrien ser alguna d’elles. Alhora, considerem que modificar les característiques dels concursos de promoció per a places de comandament (donant la possibilitat de només concursar per a determinades places, enlloc d’haver-ho de fer per a tota Catalunya) podrien ser (per contra de l’escollida) altres mesures més efectives. No obstant, cap mesura servirà si prèviament a la seva implantació no es realitza una correcta diagnosi, aspecte reclamat i proposat per la nostra organització sindical  en data de 27 d’octubre. Per tant, des del SAP-FEPOL esperem que en primer lloc, el Departament d’Interior incorpori a les organitzacions sindicals dins la Comissió d’Igualtat de la Direcció General de la Policia i un cop incorporades, esperem que es produeixi el diàleg social que una qüestió com la plantejada ha originat en el cos de mossos d’esquadra. 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-3/2021 
DATA:14 de Gener de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto