COMUNICATS 
Comitè de Seguretat i Salut Laboral de 18 de juny de 2021 
Resum dels punts tractats per la nostra organització sindical en la darrera sessió ordinària del Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d'esquadra    
 
Barcelona, 21 de juny del 2021.-

El passat 18 de juny es va realitzar el darrer Comitè de Seguretat i Salut Laboral del cos de mossos d’esquadra. Amb aquest comunicat us traslladem les qüestions més rellevants que s’hi ha tractat i que han estat portades pel Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL).
  • Dades de sinistralitat.
Entre gener i març del 2021 s’han produït un total de cent noranta-un (191) accidents de treball, setanta-vuit (78) dels quals han causat baixa mèdica. Només un ha estat considerat com a greu. Les unitats on més accidents laborals s’han produït son seguretat ciutadana i brigada mòbil.
Des del SAP-FEPOL hem reclamar que els accedents in itinere computin dins d’aquestes dades. Sorprèn que el 26,63% dels accedents siguin conseqüència de sobre-esforços. A l’efecte considerem que la formació ha de ser més important, alhora que el manteniment físic hauria d’incorporar-se dins d’aquesta.

 
  • Dades COVID-19.
Segons les dades facilitades, el cos de mossos d’esquadra ha patit una afectació del 60,70% per COVID-19. 10.761 persones membres del CME han estat de baixa com a conseqüència de la pandèmia. A data d’1 de juny hi havia noranta-sis (96) persones de baixa i la franja d’edat amb un major impacte és la compresa entre els 41 i els 45 anys.

Se’ns recorda que els diferents temes relacionats amb la vacunació depenen del Departament de Salut. Per tant davant qualsevol incidència amb la vacunació es recomana trucar al 061 o al metge de capçalera.

Respecte el personal especialment sensible se’ns informa que ha baixat substancialment, arribant actualment a cinquanta (50) casos. Els contagis també han disminuït passant de quaranta (40) setmanals del mes de març, als cinc (5) actuals.

  • Absentisme laboral.
Baixa l’absentisme laboral respecte el 2020, passant d’un 11,79% a un 10,65%. L’absentisme per regions és moderadament més elevat a les regions policials no metropolitanes (11,53%) en comparació amb les regions metropolitanes (10,44%). La Regió amb un tant per cent menys elevat és la Metropolitana Sud amb un 9,88%.

 
  • Servei de vigilància de la salut.
De casos de segona activitat s’han analitzat vint-i-quatre (24) casos, dinou (19) dels quals s’han derivat a l’ICAM i cinc (5) s’han desestimat.
L’1 de juny es van iniciar els exàmens de salut a Barcelona i a la resta de regions policials. D’adaptacions a llocs de treball se n’han fet tres-centes vuitanta (380), cent setanta-dues (172) de les quals son noves i dues-centes vuit (208) renovades.

Des del SAP-FEPOL hem reclamat un informe històric sobre les adaptacions a llocs de treball i segons activitats per poder tenir l’evolució i comprovar l’afectació de l’edat sobre les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

 
  • Suport psicològic i Programa Espai.
Durant el primer trimestre del 2021 hi ha hagut dues (2) emergències, trenta-cinc (35) nous casos i dos-cents seixanta-nou (269) casos continuen en seguiment.
Se’ns informa que, tal i com s’ha fet a la Regió Policial Central, es faran reunions a la resta de regions per informar com s’han d’activar els Serveis Psicològics. També se’ns informa de la formació que s’ha fet a algunes destinacions de trànsit i ARRO sobre comunicació de males notícies.

A preguntes de SAP-FEPOL se’ns informa que el Programa Espai no es tornarà a activar pel moment, tal i com es feia amb l’Hospital del Mar, ja que s’està fent la nova licitació de cara al 2022. De moment, les tasques que es feien des del Programa Espai s’estan duent a terme des del Servei de Suport Psicològic.

 
  • Protocol d’Assetjament Sexual o per raó de sexe.
El Protocol s’ha activat en tres (3) ocasions, dos (2) d’ells per assetjament sexual i una (1) per raó de sexe.

En relació al Manual de la COVAS i la necessitat que el CSSL l’aprovi, des del SAP-FEPOL s’han fet diferents i reiterats escrits. Hem tornat a insistir en aquesta necessitat, alhora que hem reclamat saber quines son les persones que en formaran part.

 
  • Disfuncions en la comunicació de les altes.
Després de les denúncies presentades per la nostra organització respecte les disfuncions entre la data de comunicació telemàtica d’alta a l’empresa, se’ns reconeix que hi ha un desfasament de més de deu (10) dies. És per això que hem reclamat una solució immediata, més quan en algunes ocasions s’ha et recuperar els dies amb dies de vacances o hores acumulades.

 
  • Persones NO APTES en les revisions mèdiques.
A pregunta de la nostra organització sindical, el Servei de Vigilància de la Salut Laboral ens ha manifestat que respecte les persones que es consideren NO APTES en les revisions mèdiques realitzades, s’estudiarà cada cas concret valorant la necessitat si cal fer adaptacions del lloc de treball, segones activitats o fins tot la incapacitat si fos necessari.

 
  • Simulacres d’incendis.
En els propers mesos està previst realitzar simulacres d’incendis en quaranta-vuit (48) centres de treball.

Aquestes han estat les qüestions tractades. Ja sigui per ampliar la informació o per proposar-nos temes per dur al proper Comitè us podeu posar en contacte amb la xarxa de delegats i delegades que SAP-FEPOL té a totes les comissaries.
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-96/2021 
DATA:21 de Juny de 2021
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis.
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí
Accepto