METROPOLITANA BARCELONA, COMUNICATS 
Publicat el mini concurs de la RPMB 
S’ha publicat a la intranet el procés d’assignació de les dependències operatives de les comissaries i funcions corresponents al lloc de treball de la destinació genèrica USC Barcelona, de les categories de mosso/a i caporal/a.     
 
Barcelona, 8 d’agost de 2022.-

Aquells/es que guanyin de forma definitiva un lloc de treball en aquesta destinació genèrica hauran de manifestar les seves preferències en el procés d’assignació de dependències operatives.
No hi ha hagut canvis respecte a l’últim mini concurs, és a dir, que les persones participants es dividiran en:

- Col·lectiu (C1) amb destinació definitiva a Barcelona adscrits a la destinació genèrica USC (Barcelona) i que l’ocupen actualment.
- Col·lectiu (C2) que obtinguin una destinació definitiva a la destinació genèrica USC (Barcelona) en el concurs general i ocupin actualment de forma provisional un lloc de treball a la destinació genèrica USC (Barcelona) o alguna de les destinacions especifiques de les USC (Barcelona).
- Col·lectiu (C3) que obtinguin una destinació definitiva a la destinació genèrica USC (Barcelona) en el concurs general i NO ocupin actualment de forma provisional un lloc de treball a la destinació genèrica USC (Barcelona) o alguna de les destinacions especifiques de les USC (Barcelona).

L’assignació es portarà a terme prioritzant l’ordre següent:
  1. Sol·licitants del col·lectiu C1, que poden sol·licitar aquelles dependències operatives que desitgin, per ordre de preferència.
  2. Sol·licitants del col·lectiu C2, que han de establir la seva preferència en relació a la totalitat de les dependències operatives.
  3. Sol·licitants del col·lectiu C3, que han de establir la seva preferència en relació a la totalitat de les dependències operatives.
  4. A aquelles persones que, tot i haver obtingut destinació definitiva a la destinació USC (Barcelona) en l’actual concurs general no presentin la sol·licitud corresponent de dependències operatives, se’ls assignaran aquelles dependències que quedin vacants al final del procés.
L’últim dia de presentació de sol·licituds és el 24 d’agost. Davant qualsevol dubte, consulteu al vostre delegat/da sindical
 
 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-143 
DATA:8 de Agost de 2022
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies