TERRES DE L'EBRE, COMUNICATS 
Reunió Regional de la RP de Terres de l’Ebre de 8 de setembre 
Resum dels punts tractats a la darrera reunió entre els caps regionals, representant de l'Administració i organitzacions sindicals 
 
Tortosa, 8 de setembre de 2020.-
El passat dimarts 8 de setembre de 2020 s’ha realitzat la reunió regional entre el Cap i Sots-cap de la Regió Policial de Terres de l’Ebre, el representant de l’Administració i les organitzacions sindicals representatives del cos de mossos d’esquadra. A continuació us destaquem els punts més importants tractats en aquesta reunió.
  • Afectació de la COVID a la RP Terres de l’Ebre.
Actualment a la regió tenim un efectiu a l’ABP Montsià en quarantena per positiu a la COVID-19 i un altre efectiu, que malgrat haver donat negatiu, també està quarantena per contacte estret amb persona positiva. Així mateix se’ns informa que en tota la regió només hi ha una persona especialment sensible al SARS-COV-2 de baixa. En cas de rebrot i especialment a les escoles s’ha demanat que des de la regió es donin les indicacions oportunes per tal que es pugui assegurar la conciliació de la vida familiar amb la laboral. A l’efecte els caps de la regió insisteixen que, davant d’un escenari com el plantejat, cada persona haurà de parlar amb el seu comandament de referència per trobar la millor solució possible per ambdues parts.
  • Material de protecció.
Se’ns informa que la regió té tot el material de protecció guardat en magatzem que es va repartint i subministrant a les diferents comissaries en funció de la demanda i de les necessitats. Hores d’ara hi ha material suficient per fer front a un possible rebrot.
  • Manca d’efectius a l’Ametlla i implementació del quadrant Q3.
Els caps regional justifiquen el canvi de quadrant fet a alguns efectius amb la intenció de ser més operatius i millorar així, la gestió del personal de tota la comissaria de districte. Remarquen que, malgrat és un quadrant legal i ser potestat dels caps de la CD i de l’ABP implementar-lo, gairebé tots els efectius s’hi han acollit de manera voluntària. Per últim volen deixar que la intenció no és fer un quadrant no de reforç, sinó de proximitat.
  • Trànsit Mora d’Ebre.
Preguntats per la intenció del cos respecte el sector de trànsit de Mora d’Ebre, els caps manifesten no tenir cap novetat al respecte.
  • Agents en pràctiques.
La regió desconeix hores d’ara si els efectius que actualment estan en període de pràctiques podran quedar-se el segon període ja que dependrà molt de l’evolució del moment i de les necessitats operatives del cos. A l’efecte tenen la voluntat de reclamar el màxim d’efectius que es pugui.
  • Reposició de vestuari i parc mòbil.
Sobre la reposició de vestuari l’administració reconeix la demora que es produeix actualment justificant-ho en la manca d’estoc al magatzem central de Barcelona. Totes les demandes que s’han passat a la regió estan validades pendent de l’arribada i repartiment de les peces demanades. Respecte el parc mòbil no hi ha cap novetat respecte el que es va comentar a la darrera reunió (nova flota de vehicles a finals d’any). 
NÚMERO DE COMUNICAT:C-152/2020 
DATA:10 de Setembre de 2020
a les xarxes (segueix-nos)
 
 
ARXIU - Consulta mensual
 
Política de Cookies